Hoppa till huvudinnehåll

"Huvudsaken hon vet att vi finns"

fädersborg
Invånarna i Harsböle-Labby träffade kommundirektören Tiina Heikka i samlingslokalen Fädersborg. fädersborg Bild: YLE/Stefan Härus fädersborg

Kommundirektören i Lappträsk - Tiina Heikka - besöker under mars månad olika byar i kommunen. På torsdag hade turen kommit till Harsböle-Labby.

Det var den lokala Marthaföreningen som hade bullat upp för kommundirektör Heikka och de trettiotal bybor som hade tagit sig till samlingslokalen Fädersborg. Det är ungefär en tredjedel av byarnas invånare. Det bor nämligen 53 personer i Labby och 37 i Harsböle. Till detta tillkommer de 38 fritidsboende som sommartid flyttar ut till Harsböle.

Sommargäst på besök

En av dem är Else Jonsson - på plats på torsdag kväll för att träffa kommundirektör Heikka. Hon tycker att det är viktigt att kommundirektören också bekantar sig med de byar som ligger utanför kommuncentra.

- Ofta är ju kyrkobyn i fokus och de frågor som är aktuella där. Här ute på vischan är vi lite åsidosatta. Till exempel är våra vägar inte alls i samma skick som de i kommunens centrum, menar Jonsson.

Else Jonsson menar ändå att hon inte som sommargäst tänker ta upp frågan om vägarnas skick.

Vägar och kommunreform

Också Bjarne Rosas är strax före start tveksam till om vägarnas skick kommer att tas upp som ett av de ämnen som diskuteras under kvällen.

- Det har nog blivit många byamöten också med de tidigare kommundirektörerna, säger Rosas och vägfrågorna brukar vara ett tacksamt samtalsämne, men det kan ju rentav tänkas att det blir diskussion om såpass stora frågor som kommunreformen, menar Rosas minuterna innan tillställningen kör igång.

Bjarne Rosas dotter - Katarina Rosas - menar att tillställningen är ett mera lättsamt sätt för byborna att lära känna den nya kommundirektören och tvärtom.

- Jag vet inte om det blir så mycket allvarligt prat om olika kommunala angelägenheter, menar Katarina Rosas. Huvudsaken är att hon vet att vi finns, menar hon.

Aktiva bybor

Kommundirektör Heikka får under kvällen bland annat höra ett kort anförande om byarnas historia och den verksamhet som i tiderna funnits här. Och som ännu finns: Det är inte alla byar av den här kalibern som har egen byaförening, ungdomsförening, marthaförening, jaktförening och till och med en egen FBK.

Kommundirektör Tiina Heikka - själv bördig från kommunens by Porlom - säger att det har varit trevligt att åka omkring i kommunens byar.

- Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av kommuninvånarnas kunskap längre fram, säger hon och säkerligen kommer det också att vara lättare att jobba i framtiden när byborna nu vet vem jag är. Tröskeln till mitt rum kommer att vara lägre i och med mina besök i byarna, tror Heikka.

Huset ska firas

Den nya kommundirektören följer med andra ord tidigare kommundirektörer i fotspåren i och med sin eriksgata. Efter besöket i Harsböle-Labby, återstår ännu byarna Pockar och Kimoböle. Pockar kommer kommundirektör Heikka att besöka den 26 mars och Kimoböle den 10 april.

Kanske blir det rentav ett nytt besök i Harsböle-Labby i sommar för kommundirektören. Fädersborg fyller nämligen 100 år och kommer att firas i sommar vid sidan om något annat evenemang. Nu vet hon ju hur man tar sig ut till de två byarna med sina totalt 90 invånare.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland