Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Köpcentrum i Norra hamnen trafikmässigt bra

Viadukten i Ekenäs
De planerade trafikarrangemangen i samband med Norra hamnen planerna tar form. Viadukten i Ekenäs Bild: Yle/ Patrik Rosström viadukten,Ekenäs

Hela Ekenäsområdet skulle redan nu vinna på flera av de trafikarrangemang som planeras för köpcentret i Norra hamnen i Ekenäs. Det skriver Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl i sin beredning inför samhällstekniska nämndens möte på tisdag (25.3).

Samhällstekniska nämnden ska ge ett utlåtande om planerna på ett köpcenter i Norra hamnen i Ekenäs. Till nämndens kompetensområde hör främst trafiken och därför har beredningen koncentrerat sig på den.

Handelshamnen skulle trafikmässigt vara en bra plats jämfört med Västerby och Dragsvik. Man når platsen också utan bil. Dessutom finns både järnvägs- och busstationen nära. Anslutningarna till riksväg 25 är goda, heter det i beredningen.

Åtgärder skulle egentligen behövas redan nu

Anslutningen vid Formansallén, Fabriksgatan och Järnvägsgatan är besvärlig redan i dag och borde förbättras oberoende av om köpcentret blir av eller inte, står det i beredningen. Det är bland annat höjdskillnader och dålig sikt i kombination med tät trafik som gör korsningen jobbig.

Potentiella problem är bron till Kråkholmen. Där borde genomfartstrafik förbjudas om planerna blir verklighet.

Trafikmässigt borde all distributionstrafik styras via Candelinsgatan så att övrigt gatunät belastas så lite som möjligt, står det i beredningen.

För att trafikarrangemangen ska kunna bli verklighet måste man göra upp en gatuplan och i detalj granska de olika lösningarna korsning för korsning, sägs det i beredningen till samhällstekniska nämnden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland