Hoppa till huvudinnehåll

"Många nackdelar och risker"

Mikael Grannas
Kommundirektör Mikael Grannas Mikael Grannas Bild: YLE / Mathias Gustafsson mikael grannas

Kompromissen om vårdreformen var en ganska stor överraskning också för Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

För alla finska kommuner från den minsta till den största skulle hälften av ansvaret flyttas till en regional organisation. Allting beror på hur organisationen byggs upp, det finns möjligheter till integration om det görs på rätt sätt. Grannas tror att finansieringsmodellen måste tänkas om, han tycker själv att den inte är riktigt fungerande. Största riskerna ser han på den preventiva sidan, alltså förebyggande arbete och socialsektorn, som verkar ha blivit mera i skymundan i det här beslutet.

Många nackdelar och risker

Det ser ut som om hälften av Sibbo kommuns verksamhet, alltså hela social- och hälsovården skulle flyttas till ett regionalt social- och hälsovårdsområde, som antagligen skulle byggas runt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Kommundirektören ser eventuellt möjligheter kring specialsjukvården och primärhälsovården men han ser många nackdelar och risker. En är att Sibbo anser sig ha satsat ganska bra och har en förhållandevis bra nivå på social- och hälsovården. Om det skall göras enhetligt inom hela det stora området som är planerat, så måste kvaliteten sjunka.

Betala med ena handen, fakturera med den andra

Det är ganska oklart med att om någon annan organiserar men Sibbo fortfarande skall producera men ändå betala åt organisationen så betalar Sibbo med ena handen och fakturerar med den andra. Hur ser motivationen ut här med att få ekonomin i balans, med tanke på att de finska kommunerna har ett ganska hårt tryck på att anpassa sin ekonomi? Nu tas hälften av den anpassningsmöjligheten bort av kommunerna, vilket betyder att de nya områdena faktiskt måste vara radikala i sina beslut att anpassa kostnadsnivån. Grannas ser att det bara kan göras genom hårda indrag i servicenätet och -strukturen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland