Hoppa till huvudinnehåll

Oro över vårdreform – hur ska det gå för närservicen?

Femkantens hälsostation
I Vanda befarar man att vägen till den närmaste hälsostationen blir längre. Femkantens hälsostation Bild: YLE Berislav Jurisic könummer

Social- och hälsovårdsreformen delar åsikter i huvudstadsregionen. Medan man i Helsingfors ger tummen upp är man i Vanda rädd för att närservicen försvinner.

Det råder olika uppfattningar om hur fungerande den allomfattande förvaltningsmodellen är, då specialsjukvården, primärvården och socialtjänsterna styrs från ett och samma ställe. Enkelheten är ett trumf menar Jukka Pellinen som är administrativ överläkare vid social- och hälsovårdsverket i Helsingfors.

- Det här förslaget har en betydligt tydligare förvaltningsmodell än det förra och vårdområdena är tillräckligt stora för att kunna axla ansvaret för social- och hälsovården. I ett större vårdområde kan man lättare bevaka statistiken för att sedan förutspå hurdan vård som behövs i området, förklarar Pellinen.

Biträdande stadsdirektör Laura Räty, som ansvarar för social- och hälsovården, jublar också över det nya förslaget i sin blogg. Hon beskriver förslaget som en glädjande bra modell. Det blir lättare för stadsborna då kurvorna dras raka inom administrationen, skriver Räty.

"Vad är kommunens roll i framtiden?"

I Esbo hörs däremot inget jubel.

- Modellen där primärvården, socialtjänsterna och specialsjukvården styrs från ett och samma ställe kan leda till svårigheter då specialsjukvården varken har erfarenheter av socialarbete eller primärvård, säger omsorgsdirektör Juha Metso.

Dessutom oroar sig Metso för hur det ska gå då kommunen i framtiden också ska stå för notan men har mindre att säga till om. Det här är också en frågeställning omsorgsdirektör Liisa Ståhle i Kyrkslätt grubblar över.

- Jag hade inte förväntat mig att regeringen och oppositionen lyckas enas kring reformen så här snabbt. Visst gör förslaget servicen enklare och med större vårdområden kan man på långsikt effektivera verksamheten och erbjuda enhetlig vård åt alla. Men jag blev och fundera över kommunens roll eftersom finansieringen och ansvaret hittills har gått hand i hand men nu ska skiljas åt. Undrar hur det fungerar i praktiken då kommunen fortsättningsvis ska producera tjänster men att den organiseras på annat håll.

"Nu vet vi i vilken riktning vi ska gå"

Inne på social- och hälsovårdsdirektörens rum i Grankulla dras nu en lättnadens suck. En lång väntan är förbi.

- Jag är lättad över att det äntligen blev något och att vi nu vet i vilken riktning vi ska gå, säger social- och hälsovårdsdirektören Mari Ahlström.

- Från alla tidigare förslag har det framgått att servicen i Grankulla inte kan fortsätta som tidigare. Men det här förslaget tryggar ändå närservicen.

"Vi lider redan nu av dålig ägarstyrning"

Om vårdreformen verkligen tryggar närservicen är en fråga som oroar social- och hälsovårdsnämndens ordförande Mari Niemi-Saari (SDP) i Vanda.

- Jag är inte nöjd med slutresultatet! Det var verkligen inte vad jag hade hoppats på. Jag är orolig för vad som händer med närservicen då man antagligen går inför att centralisera tjänster.

- Vi lider redan nu av dålig ägarstyrning inom specialsjukvården och nu kommer det att bli ett problem också inom primärvården då någon annan än den lokala aktören bestämmer var exempelvis en rådgivning placeras.

Vad önskar du av reformen?

- Jag hoppas på att specialsjukvårdens och primärvårdens samarbete blir tätare och att de administrativa gränserna emellan dem försvinner. Det är viktigt för att informationen ska löpa bättre än vad den gör nu. Så hoppas jag på att socialtjänster och primärvård kunde fås från ett och samma ställe så att man inte bollar folk mellan olika platser.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen