Hoppa till huvudinnehåll

"Psalmer en del av vårt kulturarv"

Orgelpipor.
Orgelpipor. Bild: Yle/Roger Källman kyrkomusik

Jan Svanberg, akademielektor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, anser att psalmer är en viktig del av vårt kulturarv. Man kan sjunga "Den blomstertid nu kommer" i skolan, om det inte kränker eller exkluderar företrädare för andra religioner, anser Svanberg.

- Psalmer är väldigt intressanta. De berättar om mycket om vår kultur som har dominerats kraftigt av den lutherska kyrkan. Jag tycker att det är viktigt att barnen sjunger psalmer i skolan och att de lär känna psalmer. Jag tycker också att det skulle vara väldigt spännande om barnen kunde sjunga religiösa sånger som är viktiga inom andra religioner än kristendomen, säger Svanberg.

Jan Svanberg Bild: Yle/Nina Bergman jan svanberg

Debatten om religion i skolan fick fart efter justitiekanslerns kritik mot religiösa traditioner i skolan. Puumalainen kritiserade bland annat sjungandet psalmen "Den blomstertid nu kommer" på skolans våravslutning.

Svanberg påminner om att icke kristna kan känna sig förbisedda och kränkta om t.ex. högtidsfirandet innehåller kraftigt kristna inslag:

-Religionsfrihet och rätten till religion gäller inte enbart för kristna. Om man betonar kristen religion under högtider eller i undervisningen kan det kännas kränkande för dem som inte är kristna. Det bör också beaktas och diskuteras i skolan. Religion borde inte fungera som en exkluderande faktor som får en del av eleverna att känna sig utanför, säger Jan Svanberg.

Svanberg konstaterar att religionsfriheten är en grundrättighet som är tryggad i lagen. Till religionsfrihet hör rätten att utöva sin religion, men också rätten att inte vara tvungen att delta i religiösa traditioner mot sin vilja.

Svanberg anser att spelreglerna för hur religion ska få synas i skolans vardag borde diskuteras aktivt bland lärare och föräldrar:

- Det smartaste är att diskutera avsikten med olika typer av religiösa tillställningar tillsammans med föräldrarna. Då tror jag att det finns en större öppenhet för religiösa inslag i skolans vardag. Jag tror inte att lagstiftning eller regler förbättrar attityderna gentemot andra religioner, säger Svanberg.

Svanberg anser också att kristna traditioner i skolans vardag ibland kan lämnas bort helt om de väcker anstöt bland elever och föräldrar.

Biträdande JK Mikko Puumalainen uppmanar Utbildningsstyrelsen att se över reglerna för hur den kristna religionen får synas i skolan.