Hoppa till huvudinnehåll

Barnbidraget krymper med cirka en tia

Bild: Yle/ Hanna Sjöström barnfamilj

Barnbidragen minskar med 6-8 procent i och med regeringens nedskärningar i budgeten. Summan som ska sparas in på barnbidragen är 110 miljoner euro.

Nedskärningen gäller alla barnbidrag. För det första barnets del blir minskningen under knappt tio euro per månad. För närvarande får familjen 104,19 euro för det första barnet.


Kristdemokraterna krävde att barnbidragen ska skäras ned jämnt så att inte flerbarnsfamiljer drabbas extra hårt. Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen säger att ensamförsörjartillägget inte ska omfattas av nedskärningen.

Barnbidraget har skurits ned en gång tidigare. Det skedde under den stora ekonomiska depressionen 1995 då socialdemokraten Paavo Lipponen ledde sin första regering. Då drabbade nedskärningen mest flerbarnsfamiljer.

"Beklagligt"

Vid Mannerheims Barnskyddsförbund beklagar man att barnen alltid står främst i kön när det gäller inbesparingar.

- Redan tidigare har regeringen frusit indexförhöjningen i barnbidraget samt gjort begränsningar i hemvårdsstödet och den subjektiva rätten till dagvård, påpekar man vid förbundet.

Takorganisationen för social- och hälsovårdsorganisatisationer i Finland SOSTE kritiserar hårt nedskärningarna i barnbidraget.

SOSTE påpekar att en arbetslös familj drabbas på tre sätt av regeringens beslut; barnbidraget krymper, arbetslöshetstryggheten försämras och bostadsbidraget stampar på stället medan kostnaderna stiger.

Stödform som gäller alla barn

Barnbidraget infördes enligt nordiskt exempel i Finland år 1948, och det var den första betydande formen av utkomstskydd för finländska medborgare. I början fick de fattigaste familjerna dessutom ett familjetillägg.

Visserligen hade de statligt anställdas familjer fått barntillägg redan på 1920-talet, men efter andra världskriget kom barnbidraget att omfatta alla barn under 17 år.

Stödet utbetalas av Folkpensionsanstalten och stödets storlek är beroende av barnens antal. För första barnet betalas 104,19 euro/månad, för andra är summan 115,13, för tredje 146,91, för fjärde 168,27 och varje därpåföljande 189,63 euro i månaden.

När ett syskon fyller 17 år halkar alla andra ett pinnhål nedåt på ordningslistan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes