Hoppa till huvudinnehåll

Barnfamiljerna skulle spara för allas bästa

Under recessionen på 1990-talet måste alla dra sitt strå till stacken för nationens ekonomi. Men i synnerhet barnfamiljernas förmåner sattes under lupp. Och till förmånerna hörde barnbidraget, som delas ut åt alla.

Barnbidraget blev lagstadgat i Finland 1948. Före det hade föräldrar som jobbbade statligt fått barnbidrag. 1948 fick de fattigaste familjerna också familjetillägg.

Barnbidraget i Finland är oberoende av inkomst, men graderat enligt antalet barn. Bidraget är skattefritt och utbetalas för barn under 17 år som är bosatta i Finland. Ensamförsörjare kan få förhöjt barnbidrag.

Barnbidraget har väckt politisk debatt under hela den tid det har existerat. Under 1990-talets lama diskuterades barnbidragets berättigande för rikare familjer extra mycket. Dessutom blandade man in föräldrars rätt till avdrag för barn. Antalet minderåriga barn kan påverka föräldrarnas beskattning exempelvis genom underhållsskyldighetsavdraget.

Men de som led av nedskärningarna var oftast de som hade det fattigast. Under recessionen hade många barnfamiljer det svårt. Och det var oftast modern i familjen som måste svälja stoltheten och kämpa sig fram, berättar framtidsforskare Vuokko Jurva.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.