Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten: Här är vinnarna och förlorarna

Regeringens beslut i rambudgeten har fått hård kritik från organisationer som representerar barnfamiljerna, till exempel från Mannerheims barnskyddsförbund. Men det finns också grupper som inte drabbas så hårt av nedskärningar och skattehöjningar.

Det kan vara svårt att entydigt och enkelt dela upp medborgarna i vinnare och förlorare i stora samhälleliga beslut som genomförs under många år. Dessutom kan samma personer eller familjer höra både till vinnarna och förlorarna.

promenad vid tölöviken
Bland annat barnfamiljer drabbas av förändringarna i budgeten. promenad vid tölöviken Bild: Nadine Mabinda barnfamilj

Förlorare:

 • Barnfamiljer, eftersom barnbidraget sänks med 6-8 procent.
 • Arbetslösa, som har inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.
 • Personer som köper mediciner, eftersom en självrisk införs för 18 år fyllda.
 • Statsanställda, som hade räknat med högre löneglidning.
 • Arbetstagare, eftersom inflationsjusteringen av skatteskalan uteblir.
 • Personer med bostadslån, ränteavdraget minskar med fem procent per år.
 • Bilister som kör till jobbet, självrisken för kostnaderna höjs med 150 euro.
 • Personer med kapitalinkomster, översta skatteklassen blir 33 procent.
 • Personer som ska ärva eller få en gåva, skatteskalan justeras uppåt.
 • Personer beroende av social- och hälsovård, avgifterna stiger.
 • Personer som äger hus och sommarstugor, fastighetsskatten stiger.
 • Alla som använder el och annan energi, skatterna stiger.
 • Alla som använder fordon, drivmedelskatten stiger.
 • Importörer av taxibilar och personer som flyttar till Finland med bil.
 • Rökare, tobaksskatten stiger.
 • Fordonsskatten för person- och paketbilar stiger år 2016.

Dessutom finns det många som förlorar indirekt genom att staten drar in på finansiering. Eleverna måste räkna med mindre medel från staten för att förbättra kvaliteten på grundundervisningen. Företagen kan räkna med mindre pengar till investerings- och utvecklingsprojekt.


Likaså minskas bidragen till reparation och byggnadsarv. Den nationella delen av vissa EU-projekt minskas och farledsfinansieringen minskas. Inga statsandelar till nya vatten- och miljöprojekt i kommunerna delas längre ut.

Vinnare:

 • Låginkomsttagare, eftersom grund- och förvärvsinkomstavdraget höjs.
 • Personer som använder torv eller motsvarande inhemsk energi, skattehöjningen tas tillbaka.

Det kan vara lite missvisande att listan på förlorare är betydligt längre än listan på vinnare. Ovanstående beaktar exempelvis inte alls storleksordningen på de enskilda punkterna.

Politiker skulle säkert säga att det är fel att lista vinnare och förlorare som här ovan, eftersom ”alla” vinner på att Finland får bukt med statsskulden och förutsättningar skapas för att också minska hållbarhetsgapet. Samtidigt kan man säga att ”alla” är förlorare då köpkraften minskar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes