Hoppa till huvudinnehåll

"Förväntat att Vänsterpartiet trädde ut"

Bild: Yle djupsund

- Jag är inte överraskad. Redan när regeringen bildades frågade någon mig om regeringen kommer att sitta hela perioden ut. Jag konstaterade jag tror att regeringen sitter, men att Vänsterförbundet träder ut ungefär ett år före nästa valperiod. Jag utgick ifrån att de skulle hitta en lämplig fråga som skulle kunna motivera utträdet, säger professor Göran Djupsund.

Djupsund menar att Vänsterförbundet under sitt mandat i regeringen har blivit tvunget att ge efter i flera frågor som är viktiga för partiet.

Han konstaterar att barnbidraget en politiskt laddad fråga som medierna har fokuserat kraftigt på i bevakningen av budgetförhandlingarna.

- Sänkt barnbidrag är en lämplig orsak att gå ut ur regeringen, säger Djupsund.

Osannolikt att regeringen låter De Gröna gå


På tidningsspalterna spekuleras det också kring när det blir De Grönas tur att träda ut ur regeringen. Ändrade villkor för Fennovoimas kärnkraftsbygge kunde bli en bli en tröskelfråga för De Gröna, skriver flera tidningar i dag.

Djupsund anser att det är viktigt för regeringen att hålla kvar De Gröna i regeringen:

- Ägarstrukturen har ändrat väldigt kraftigt med det ryska Rosatom som leverantör och stor delägare i Fennovoimas kärnkraftsprojekt. De Gröna torde nästan vara tvungna att träda ut ur regeringen på grund av det här. Men den här modellen tilltalar inte heller de andra regeringspartierna. Jag tror att regeringen hellre försöker ändra på villkoren för kärnkraftsprojektet än släpper ut De Gröna, säger Djupsund.

Om De Gröna skulle lämna regeringen, skulle regeringen ha endast hundraen mandat kvar. En sådan sits vill regeringen enligt Djupsund inte hamna i.

Enligt en enkät i Helsingin Sanomat ställer sig 46 procent av finländarna negativt till att Fennovoima skulle få lov att beställa kärnkraftverket av det ryska Rosatom. 33 procent av finländarna ställer sig positivt till Rosatoms roll i projektet.

Överraskning att regeringen lyckades ro i land med rambudgeten

Djupsund är en smula överraskad över att regeringen lyckades komma överens om rambudgeten:

- Trots att regeringen inte heller till alla delar gillar innehållet i rambudgeten har parterna lyckats nå en överenskommelse. De har lyckats enas om en anpassning på 1,6 miljarder euro. Hatten av för att de har fattat beslut i frågan. Regering visade den handlingskraft som har efterlysts, säger Djupsund.

Göran Djupsund anser att barnbidraget har fått alltför stor uppmärksamhet i budgetförhandlingarna:

- Barnbidraget skärs ned med ungefär 110 miljoner euro. Det utgör bara 6 procent av alla nedskärningar. Fokuset i diskussionen ligger ändå på den här frågan. Delvis beror det på att det är en kraftigt politiskt laddad fråga och delvis på att den är lätt att begripa. Barnbidraget skärs ner med 6-8 euro per månad för det första barnet. Det är beklagansvärt att barnbidraget skärs ned, men jag anser att man också borde fokusera på resten av nedskärningarna i den offentliga debatten, säger Djupsund.