Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen väcker oro för äldrevården

händer
Arkivbild händer Bild: YLE/Maria Helsing äldrevård

Ingenstans i Europa har man integrerat allt. Det är en djärv förändring, säger Olli-Pekka Lehtonen, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sammanlagt 62 kommuner i Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland ska bilda ett av Finlands fem miljondistrikt inom vården.

- Det är bättre att inte kommentera vad det innebär.

Det säger direktör Olli-Pekka Lehtonen som leder Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För mycket är oklart.

- Ingen i hela riket vet hur till exempel äldrevården ska skötas 2017, säger Lehtonen.

I stora städer kan det finnas skalfördelar i att konkurrensutsätta äldrevården, men på mindre orter med små volymer kan det löna sig att köpa vården direkt tror Lehtonen.

- Men det är ju bara ett resonemang, ingen vet hur det blir, säger Lehtonen.

Enligt Lehtonen har Finland valt att gå in för en europeisk skala i vården när det gäller befolkningsunderlaget. Det unika är att allt från socialvård till högsta specialsjukvård ska integreras, och hur det ska gå till kan ingen berätta i dag.

Oro för äldrevården

Just storskaligheten har vållat oro i Österbotten. Jakobstads stadsdirektör Mikael Jakobsson har sagt att upplägget är som gjort för stora vårdkoncerner.

- Kommer de in med kraft via upphandling kan de ta död på lokalt och regionalt företagande inom vården, säger Jakobsson.

Kristinestad är ett annat exempel där staden hittat lokala vårdlösningar. Där säger ledande läkare Peter Riddar i K5-området att det kommande miljondistriktet måste beakta lokala särdrag. I Kristinestad sköts effektiverat serviceboende av tre aktörer.

Ett privat bolag tar 120 euro per dygn, stadens boende kostar 90 euro per dygn, men billigast är vården hos föreningen som driver De Gamlas hem, endast 75 euro per dygn.

- Det vore idioti om den föreningen blir den första att marschera ut från arenan, säger Riddar.

Är vården av bra kvalitet och ekonomisk måste det ges utrymme för små aktörer att vara med, säger Riddar. Men hur upphandlingen ska ske vet ingen. I dag finns bara ett beslut om en reform, men innehållet saknas.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten