Hoppa till huvudinnehåll

Träna acceptansen

Bild: Sluta Panta sluta panta

Lycka är mer än en känsla och något vi kan öva oss på, framkommer ur en färsk undersökning. Dock visar det sig att människor i viss mån är dåliga på att acceptera sig själva, en av faktorerna som är starkast förknippade med just lycka.

Av de tio kategorier som ingick i forskningen, var Att ge den som de flesta respondenter kopplade ihop med lycka. Det vill säga att ge till andra, att hjälpa andra människor i ens omgivning, var viktigt. På andra plats kom Att vara i kontakt med andra och på tredje Att ta hand om hälsan.

Att acceptera sig själv visade sig vara den viktigaste kategorin av alla tio, dock var det den respondenterna i praktiken utövade allra minst. Frågan är, hur kan vi hjälpa och stöda andra om vi inte först är snälla med oss själv?

En annan aspekt som vi lätt försummar är fysisk aktivitet. Att röra på sig dagligen påverkar även ditt psykiska mående.

Forskarna ger tre tips på hur vi kan öva att acceptera oss själva:

• Var lika snäll mot dig själv som du är mot andra. Var medveten om saker du gör väl, oberoende om de är stora eller små.
• Fråga en god vän eller kollega vilka dina starka sidor är.
• Spendera tid för dig själv.

Diskutera frågan Hur ofta är du snäll mot dig själv och accepterar dig som du är? Med Sluta panta-handledarna 31.3-2.4. Välkommen!

Läs också