Hoppa till huvudinnehåll

Närståendevårdare riskerar bli utan pengar om lönen höjs

äldre par håller handen
äldre par håller handen Bild: kuva/yle terminalvård

Närståendevårdarnas löner kan bli högre i framtiden. Enligt äldreomsorgschefen i Pargas finns det en risk att många blir utan stöd om lönerna höjs.


gun siren berättar om närståendevård i pargas
Äldreomsorgschef Gun Sirén tycker det är svårt att med tanke på vårdreformen kommentera närståendevårdarnas situation. gun siren berättar om närståendevård i pargas Bild: Yle/Johanna Ventus gun sirén
Nyligen gick omsorgsminister Susanna Huovinen och en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet ut med ett förslag om att höja närståendevårdarnas löner. Beroende på hur krävande vården är ska närståendevårdarna få 500, 700 eller 1100 euro skattepliktig inkomst varje månad. Lönen betalas av kommunen eller av folkpensionsanstalten. Betalar kommunen lönen ska de få medel för lönerna via statsandelar.

Gun Sirén, äldreomsorgschef i Pargas, tycker att det med tanke på den aktuella vårdreformen är svårt att i nuläget kommentera förslaget.

- Med tanke på allt som hänt den senaste tiden är det svårt att överhuvudtaget veta var närståendevården ska placeras i de stora social- och hälsovårdsdistrikten, säger Sirén.

I fjol fanns 146 närståendevårdare i Pargas. Stödet varierar från 383 till 762 euro. Enligt omsorgsministerns förslaget skulle stödet vara samma i hela landet och inte som i dag beroende av de enskilda kommunernas ekonomi. Men enligt Gun Sirén måste man också i fortsättning ta i beaktande att behovet ser olika ut i olika kommuner.

- I våra skärgårdsförhållanden är närståendevården ett jättebra verktyg. Det finns områden där vi har svårt att ordna hemvård och där är närståendevård ett bra alternativ för alla, för kunden, för vårdaren och för kommunen.

På grund av de speciella förhållandena som skärgården för med sig har man enlig Sirén i vissa fall beviljat det lägsta stödet även om vårdbehovet inte uppfyller kriterierna. Om förslaget blir verklighet ser hon en risk att många som i dag får stöd blir utan.

- Jämfört med andra kommuner har vi kanske lite lägre arvoden men tröskeln för att få stöd är också lägre. Det är inte så många som får det högsta stödet men väldigt många som får det lägre trots att de inte uppfyller alla kriterier. Det beror på hur de nya kriterierna ser ut men jag är rädd att många faller bort om man höjer stödet, säger Sirén.

Läs också