Hoppa till huvudinnehåll

"Fortfarande tabu att tala om depression"

Professor Kaj Björkqvist.
Professor Kaj Björkqvist. Professor Kaj Björkqvist. Bild: Yle/Kati Enkvist kaj björkqvist

Under den första veckan i april kommer tiotusen personer i Västra Finland ha möjlighet att svara på en enkät om välmående. Depression är fortfarande skamligt och svårt att tala om, säger professor Kaj Björkqvist.

Undersökningen görs för fjärde gången och forskningsresultaten ska användas för att utveckla social -och hälsovården.

- De tidigare resultaten visar att svenskspråkiga mår lite bättre än finskspråkiga, det är något som vi känner till sedan tidigare. Det som är oroväckande är den här obenägenheten att söka hjälp när man mår dåligt. Siffrorna för depression har minskat lite under åren, men det är ändå ungefär 10 procent som lider av depression i någon form. Men det är endast 2,6 procent av befolkningen som söker hjälp för sina mentala problem, säger Björkqvist.

Stigmatisering är en del av problemet.

- Att erkänna för andra att man har psykiska problem är inte lätt. Man vill inte bli stämplad som den som har något fel i bollen, säger Björkqvist. Det är mystifierande. Jag som själv är psykolog anser att vi alla kan ha nytta av terapi, fortsätter Björkqvist.

Kvinnor mår sämre än män

Internationella studier visar att det är kvinnorna som oftare lider av depression eller illmående.

- Det är ingen som riktigt vet varför det ligger till på det här sättet. Men i västvärlden är det så. Huruvuida det faktiskt stämmer eller beror på svarstendensen är oklart. Vi vet ju att det är männen som oftare begår självmord och även oftare drabbas av alkoholism. Därför tvivlar jag på om de resultaten stämmer.

Vi super för mycket

I enkäten undersöks också användingen av rusmedel. Professor Björkqvist konstaterar att finländarnas alkoholanvändning inte liknar någons annans.

- Den vanliga alkoholmätaren som används runt om i världen för vad som är normalkonsumtion kan inte användas i Finland. Vi befinner oss på en helt annan skala.

Precis som med depression har även alkoholister svårt att erkänna sina problem.

- Där handlar det om att missbruket kommer smygande. Beroendet kan byggas upp över en lång tid. Ett glas vin per kväll blir två och sedan ökar det till en flaska och så vidare. Men det är glädjande att märka att alkoholkonsumtionen minskar bland de unga.