Hoppa till huvudinnehåll

Koli och Kajanus leder Schildts & Söderströms

Mari Koli leder Schildts & Södderströms
Mari Koli leder Schildts & Söderströms. Mari Koli leder Schildts & Södderströms Bild: Yle Victoria Wirén mari koli

Fil.lic. Mari Koli utsågs på tisdagen till ny vd för det finlandssvenska förlaget Schildts & Söderströms. Hon fortsätter också som ansvarig förläggare för allmän litteratur. Ekon.mag. Stefan Kajanus blir ny vice vd och också läromedelschef från den första augusti.

- Min vision är ett tvåspråkigt förlag som professionellt och med glädje och energi arbetar för att stärka den finlandssvenska bokutgivningen, både allmän litteratur och läromedel. Samtidigt vill jag att vi också i framtiden öppnar oss mot det finska Finland med en starkt finskspråkig utgivning som stöder och berikar vår förlagsprofil, säger Mari Koli i ett pressmeddelande.

Koli har arbetat som tf. verkställande direktör och ansvarig förläggare sedan Barbro Teir slutade för att bli ny tidningschef för mediekoncernen KSF Media. Koli arbetade tidigare som lektor och forskare i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. Åren 2002-2005 var hon anställd vid Söderströms förlag och åren 2008-2012 som litterär chef och vice verkställande direktör vid Schildts förlag.

Kajanus har arbetat över 12 år på olika direktörsposter inom mediabranschen för Alma Media. Åren 2012-2014 har han varit försäljningsdirektör vid Schildts & Söderströms.

"Bra lösning för förlaget"

- Nå, strängt taget är det säkert en bra lösning för förlaget, säger Peter Sandström, på lördagen omvald ordförande för Finlands svenska författareförening.

Peter Sandström Bild: yle peter sandström

- Mari Koli har ju en lång erfarenhet. Hon kände bägge förlagen, Söderströms och Schildts, och hon har jobbat på det nya förlaget sedan det startade.

- Det är förstås jätteviktigt vem som leder företaget men ur författarnas synvinkel är det ingenting som man egentligen ska behöva oroa sig för. Författaren vill koncentrera sig på det litterära och då är det redaktören som är den viktigaste människan man arbetar med.

- Det här innebär ingen stor dramatik. Men visst är det bra att det blev en VD som känner författarfältet och kan det litterära, säger Sandström.

Det var den 1 februari 2012 som Schildts och Söderströms fusionerades till ett förlag. Förlaget bor på Bulevarden 7 i Helsingfors och har också en egen bokhandel på åttonde våningen.

De bägge förlagen gick ekonomiskt på minus och fusionen motiverades med att man inför framtida utmaningar måste slå ihop resurserna för att garantera och stärka förlagsverksamheten på svenska i Finalnd.

Kulturtimmen tisdag kl 14 i Vega strävar till att ha en direktintervju med nya vd:n Mari Koli.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes