Hoppa till huvudinnehåll

”Man måste tala med bönder på bönders språk”

Talar helsingforsaren dialekt eller standardsvenska? När man kommer till huvudstadsregionen blir frågan om dialekten komplicerad.

Henrik Janson är gamla skolans helsingforsare. Han är född och uppvuxen i stenstaden och beskriver sig som Helsingforsare trots många år ibland annat i Tammerfors och Åbo. Han upplever inte att han talar dialekt, trots att man nog kan avgöra varifrån han kommer när man hör honom tala.


- Jag talar en helt normal svenska. Jag skulle säga högsvenska men då blir folk nog förbannade så det är väl en Helsingforsdialekt, säger henrik när han slår sig ner på Café Ekberg en solig aprildag.

Huvudstadsbon är en kameleont

Enligt forskaren Carolina Sandström är dialekterna i huvudstadsregionen inte enhetliga språksystem. Talarna varierar sitt språk beroende på situation, samtalsämne och samtalspartner. Andelen dialekt är förmodligen större då man talar om jordbruk än då man talar om politik och kultur.

Huvudstadsbon är alltså överlag snabb att anpassa sitt språk efter sällskapet, vare sig det handlar om att byta till finska eller att anpassa svenskan efter omgivningen.
Också Janson känner igen sig i det här.

- Jo, när jag åker till Borgå eller Karis blir det lätt att följa med i jargongen och prata lite på samma vis säger han på kariska.

"Det är fråga om avundsjuka"

Helsingforssvenskan får ändå nackhåren att resa sig på folk mer än andra dialekter. Många irriterar sig på helsingforsarens sätt att tala. Det är kanske därför många snabbt tonar ner helsingforsiskan.

- Det var mycket värre förut, säger Janson. Tidigare var det väldigt mycket så, nog var man lite av en paria på annat håll.

Misstänksamheten berodde enligt Janson på att helsingforsaren upplevdes som snobbig och möttes med avundsjuka.

Samtidigt som många börjar tala dialekt när de åker ut ur staden finns det också de som riktigt betonar sin härkomst.

- Jo, det finns nog grupper som talar lite väl tillgjort, så kallad Svenska Teatern-svenska. De gör det för att de tycker att det är fint, säger Janson.

Han har hur som helst ett tips till dem som vill komma överens med folk utanför Ring III.

- Man ska tala med bönder på bönders språk och absolut inte låtsas vara finare än de! säger Janson och stiger ut i vårsolen på Bulevarden.

Läs också