Hoppa till huvudinnehåll

Moderna skärgårdsbyar gick upp i rök

Bild: Yle/Carmela Walder långfjärden

Projektet Modern Skärgårdsby inleddes redan för nio år sedan i Borgå.

Tre områden – Skavarböle på Vessö, Lindviken i Sondby och Glosholmen i Pellinge – planerades till täta stugbyar som skulle lämna mer strandområden i skärgården fria från bosättning. Konceptet utvecklades med miljöministeriet och Nylands miljöcentral och Borgå var en föregångare.

Vad har då hänt sedan dess? Inte så mycket, avslöjar stadsplaneringschef Eero Löytönen.

- Det är ganska lugnt med de här tre projekten som har gått vidare. Kanske konjunkturen påverkar på det sättet att man inte är så ivrig på att förverkliga dem.

Men det finns inte så mycket som Borgå stad kan göra för att de moderna skärgårdsbyarna ska bli verklighet. Områdena är privatägda och staden har endast gjort upp planen.

- Det är de privata markägarna som har ansvaret och makten att främja saken, konstaterar Löytönen.