Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå vill inte ha fiskare med storryssjor i Pickalaviken

Gädda och gös i lådor med is.
Sjundeå vill inte se fiske av till exempel gös i Pickalaviken. Gädda och gös i lådor med is. Bild: YLE gös,fiskförsäljning

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå planerar en anmärkning med anledning av att en yrkesfikare har ansökt till Närings-, trafik- och miljöcentalen (NTM-centralen) om att få fortsätta fiska med storryssjor i Pickalaviken.

I beredningen inför nämndens möte sägs att det inte finns tillräckliga bevis på hur nyttigt fisket är och att man kan anta att ryssjefisket på Pickalaviken förorsakar mer skada än nytta.

Om NTM-centalen i varje fall tillåter sådant fiske, kan nämnden komma att kräva flera olika saker, bland annat följande:

- Storryssjornas totala antal på tre kilometers avstånd från åmynnigen begränsas till maximalt två storryssjor.

- Alla gösar och alla gäddor som är större än 70 centimeter bör släppas fria.

- För att trygga havsöringens förökning förbjuds fiske med storryssja under tiden 1.9 - 15.11 i Pickalaviken och ryssjorna bör tas upp ur vattnet för den här tiden.

Förslaget behandlas på nämndens möte på onsdag (9.4). Kommunstyrelsen i Sjundeå beslöt redan den 2.5.2011 att inte bevilja tillstånd för reduceringsfiske på kommunens område i Pickalaviken.

Läs artikel om gösgräl i Pickalaviken.