Hoppa till huvudinnehåll

"Vi fööds op dijalekt"

Då vi kommer till världen omringas vi av välkomstord på vårt eget språk – vår dialekt. Under de första barnåren går diskussionen oftast på den egna dialekten. När vi börjar skolan händer något, språket blir annorlunda och vi börjar prata som vi skriver.

Filosofie doktor Helena Palmén har länge arbetat för att synliggöra dialekter. Hennes passion för dialekter började redan som låtskrivare och sångare i gruppen Argbiggorna. Med sin nyutkomna doktorsavhandling, Identitet i samspråk, vill hon visa vilken enorm kompetens vi har då vi kan växla mellan dialekt och standardspråk.


- Dialekten ses ofta som någonting som avviker från vårt språk berättar Palmén. Men så är det inte, dialekten är sig själv och det finns variationer mellan dialekterna.

Dialekttalande är kompetenta

Dialekten har en stor betydelse för oss. I och med att vi redan från barnsben hör dialekt så kopplas vi ihop med den och den blir en del av oss. Då vi pratar dialekt är vi vårt riktiga jag.

- Nå, sku ja int tala som ja gör så sku ja int va ja int. Så svarar Hjalmar på frågan om vad dialekten betyder för honom.

Det här är bara ett av svaren som ingår i Palméns doktorsavhandling. Hon ville fördjupa förståelsen och beskriva hur vi människor utnyttjar vår dialekt. De som talar en viss dialekt har en gemensam kultur med en gemensam bakgrund.

- Det finns vissa ord och vissa situationer där vi tydligt byter från dialekt till standarspråk eller viceversa berättar Palmén.

Doktorand Helena Palmén har gjort en avhandling som heter Identitet i samspråk
Helena Palmén Doktorand Helena Palmén har gjort en avhandling som heter Identitet i samspråk Bild: Yle/Annika Laaksonen identitet i samspråk

Ordet jobb är ett bra exempel på hur vi bara genom att byta ut ett ord mot ett annat kan ge innehållet mer betydelse. I ett av samtalen som Palmén studerat säger en dam ”ja ha bytt jobb”. Då vet de dialekttalande att hon har fått ett nytt jobb i staden, ett lite ”bättre jobb”. Annars skulle hon sagt ”ja ha bytt arbet”.

Dialekten har en framtid

Det är viktigt för den enskilda människan att bli språkligt accepterad. Dialekt är något vi skall vara stolta över säger Palmén.

- Det är en myt att om alla låter lika så förstår vi varandra bättre, jag tror inte på det. Jag tror att om vi tillåter oss att låta olika då förstår vi varandra bättre.

I bästa fall följer dialekten med oss hela livet och förs vidare till nästa generation.

Programmet Närbild handlade om dialekter måndagen den 7.4.2014

Läs också