Hoppa till huvudinnehåll

Brobygge stör trafiken på riksväg 8

Kyro älv från Skatila bro
Arkivbild. Kyro älv från Skatila bro Bild: YLE/Roger Källman skatila bro

Bron över Kyro älv i Kvevlax i Korsholm ska repareras. Arbetena inleds nästa vecka och kommer att sinka trafiken på riksväg 8.

Grundrenoveringen av bron över Kyrö inleds nästa vecka. Byggarbetena väntas pågå till oktober. I synnerhet på sommaren ska bilister räkna med att tvingas köa i 5-10 minuter. Under arbetet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/h. Renoveringsarbetet påverkar inte båttrafiken.
Bron i Kvevlax i Korsholm byggdes år 1975. När bron över Kyrö älv nu grundrenoveras är det meningen att den ska hålla i 25 år till utan nya renoveringar.

Flera brorenoveringar i Österbotten

Närings- trafik och miljöcentralen låter reparera nio broar i år och nästa år. Broarna finns bland annat i Kauhava, Lappo, Kronoby och Halso. Renoveringsprojekten ska förlänga broarnas hållbarhet och livslängd -summan för renoveringarna uppgår till 2,6 miljoner euro.
Förutom bron över Kyrö älv renoveras två andra broar i Korsholm: bron över Skalörfjärden och Replotbron.

Övriga broar som renoveras är gångbron i Hahtomaa i Kauhava, bron över Ritamäki korsning i Lappo, Vistbackabron och Kivisalmi bro i Kronoby och Kaihinoja i Halsua.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten