Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs sjuktransport: Vi blir svartmålade

Personal vid Ekenäs Sjuktransport på plats i stationen i Karis.
Personal vid Ekenäs sjuktransport på plats i stationen i Karis. Längst till vänster vd Roger Rehnström. Personal vid Ekenäs Sjuktransport på plats i stationen i Karis. Bild: Yle/Tove Virta ekenäs sjuktransports station i karis


Med en så pass stor personalstyrka i ett företag som 70 personer så måste det få finnas lite schismer. Det anser vd Roger Rehnström som ser att någon vill svartmåla Ekenäs sjuktransport genom att rikta skarp kritik mot ambulansföretaget. Bland annat den operativa chefen Dennis Beilinsons häftiga humör är föremål för kritik.

Den operativa chefen på ambulansföretaget Ekenäs sjuktransport, Dennis Beilinson har ett så häftigt humör att det finns personer inom företaget som är rädda för honom. Personalen behandlas osakligt också genom att exempelvis någon förklaras skydlig då utrustning gått sönder. Det här har Yle Västnyland fått erfara.

Häftigt humör erkändes

På det personalmöte där Yle Västnyland deltog lyfte Beilinson själv upp problemet och erkände att han har ett häftigt humör. Personalen bekräftade det också.

Dennis Beilinson, du har ett häftigt humör?
- Så är det.
- Du skriker, tills du blir röd i ansiktet?
- Jo. Stämmer.
- Är det så man gör som operativ chef?
- Nej. Men det beror på situationen. Jag skriker absolut så jag blir röd i ansiktet om något har gått sönder och ingen har berättat om det. Det gör jag för att ansvaret som ges till följande person är för stort.
- Är det en lösning att skrika?
- Nå, jag har provat med morot, med belöning och tack och hej. Men det enda som hjälper är att skrika för då berättar personalen eventuellt åt cheferna som finns på stationen.

"Diskussionen går ut på att svartmåla oss"

Så här ser ägaren Roger Rehnström på saken:
- Hela den här diskussionen går ut på att svartmåla oss som företagare. Det är bara vi som gör fel. Många kända men icke nämnda - det finns också gånger då grejer görs sönder med flit.
- Tror du det?
- Jag behöver inte berätta vad jag tror - jag utgår från vad jag ser. Jag vill kontra med det här när det gäller Beilinsons häftiga humör. Men alla kan vi bättra. På basen av den här diskussionen är det ändå som om 90 procent av vår arbetstid skulle gälla den här frågan. Men det här är bara en liten, liten bagatell i helheten. Med en så här pass stor pool med 70 människor så måste det få finnas lite schismer. Personkemi är inte enkelt.

Alla vågar inte berätta om brister

På personalmötet kom det fram att alla kanske inte vågar berätta om fel och brister de hittar i utrustningen just på grund av rädsla för Beilinsons häftiga humör. Han hade ändå en lösning på det genast på mötet:

- Jag har ett förslag. Om ni är rädda att ringa eller säga kan ni direkt när ni märker något istället skicka e-post åt mig?

Chefer berättar om situationen

Har ni gjort några personalenkäter för att se hur personalen mår?
- Vi har inte gjort det i någon skriftlig form, säger Rehnström.
- Alla stationer har chefer som berättar hur situationen är på de olika ställena. Vissa mår dåligt och vissa har det bra. Men bekymret är att det ibland är väldigt svårt att blanda personer som arbetspar på grund av språk. Det måste finnas minst en svensk och en finsk i bilen. Därför går det inte alltid att byta arbetspar och då blir stämningen lidande, säger den operativa chefen Beilinson.

Vi följer föreskrifter från sjukvårdsdistriktet

Vad gäller utbildning och erfarenhet så var källorna kritiska till att man inom bolaget för snabbt kan få för krävande uppgifter. Praktiken borde alltid göras först på den lägre basnivån och sedan först på vårdnivå, om den kompetensen finns. De flesta arbetsgivare gör så, sade källorna.

- Men det är inte vår sak att bedöma om uppgifterna är för krävande för någon. Vi går efter de föreskrifter som vi får av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Den personal som godkänns av HNS bör kunna det som det står.

HNS testar också alla som jobbar med jämna mellanrum.

- Oberoende om det gäller vårdnivå eller grundnivå så börjar ingen första dagen hos oss med en arbetskompis som nyligen fått betyg. Vi placerar alltid en erfaren med en yngre, säger vd Rehnström.

En av Ekenäs sjuktransports ambulanser på stationen i Karis.
En av Ekenäs sjuktransports ambulanser på stationen i Karis. Bild: Yle/Tove Virta ekenäs sjuktransports station i karis

Vissa problem med lönerna erkänns

Vissa fel har begåtts när det gäller kontrakt, löner och ersättningar, såsom Yle Västnylands källor också anger. Lönerna har varit sena ett par gånger och ibland har fel summor betalats ut. Men de anställda vittnar på personalmötet om att fel rättats till och att firman kommit emot om det varit knepigt att få pengarna att räcka till då lönen varit sen. Men personalen önskade under personalmötet få en lönespecifikation i samband med lönen och inte någon vecka senare. På den här punkten lovade Beilinson bot och bättring. Äldre arbetstagare saknar skriftliga arbetsavtal men också här ska läget ändras.
- Muntligt gäller lika väl som skriftligt. Men ni får när som helst om ni vill ett skriftligt avtal.

Också den anställda under mötet som påtalade att han inte fått ett skriftligt avtal trots att han frågat efter det blev lovad ett.

Lönerna säger Beilinson att är lite högre än de ska vara. Men samtidigt får de anställda inte betalt enligt det tjänstekollektivavtal som Sjuktransportförbundet anser att företaget borde betala enligt.
Men däremot säger den operativa chefen Beilison att firman nog betalt ersättningar så som det ska vara:

- Jo, vi betalar enligt tjänstekollektivavtalet. Om någon känner att den inte fått vad den ska bör den inte vända sig till radion. Jag kan ge svart på vitt att alla har fått sina ersättningar.
- Men alla fick ju inte betalt enligt tes-avtalet?
- Nej, men de har ett annat avtal och de har fått alla tillägg.

Om personalen vill ha ändringar så får den det

Ekenäs sjuktransports vd Roger Rehnström och bolagets operativa chef Dennis Beilinson säger sig ha blivit överraskade över den kritik de via Yle fått ta del av. Men nu när de vet, tänker de åtgärda de brister som uppdagats?

- Du var själv på mötet. Där var inte så mycket som kunde åtgärdas. Om någon säger något anonymt till Yle så kommer jag inte att åtgärda något. Jag står bakom den personal vi har och om de vill ha ändringar så gör vi det, säger Beilinson.

- Det är klart att kritik är uppbyggande, alla kan vi väl förbättra beteende och allt, ömsesidigt, säger Rehnström.
- Vad konkret kommer ni att göra?
- Hmm... Nu står vi ju inför andra utmaningar. Nu är det väl att fortsätta sköta företaget enligt rätta principer och enligt de avtal vi har.

Osakligheter mot ambulanspersonalen
Usla ambulanser med vårdutrustning som krånglar
Ekenäs sjuktransport: Bilarna är inte i dåligt skick
Ansvarsläkaren tar inte ställning till ambulansproblem

Läs också