Hoppa till huvudinnehåll

Högre studiestöd men färre stödmånader för nya studerande

FPA reformerar studiestödet från och med den 1 augusti i år. Förändringarna berör studerande i högskolor och på andra stadiet. En del av ändringarna gäller bara sådana studerande som inleder sina studier i höst.

Alla studerandes studiepenning höjs från och med augusti. Just nu får till exempel alla som studerar vid högskolor 298 euro per månad i studiepenning, från och med augusti är summan 301 euro för dem som redan nu är studerande och 335 euro för dem som inleder sina studier i höst.

Ilpo Lahtinen leder studiestödsarbetet på FPA och säger i FPA:s tidning Sosiaalivakuutus nummer 1 2014 att studiestödssystemet fungerar men att det vore dags att göra en storstädning efter alla små justeringar som gjorts sedan den ekonomiska depressionen. Den nu aktuella reformen minskar inte FPA:s arbete, snarare tvärtom, säger Lahtinen som lyfter fram indexjusteringen som den viktigaste förändringen.

- Det är en viktig principfråga som garanterar att studiestödet behåller sin köpkraft, säger Lahtinen i Sosiaalivakuutus.

Indexjusteringen kräver inga åtgärder av de studerande.

Studielånen höjs samtidigt med 100 euro per månad, så att det blir möjligt för högskolestuderande att ta 400 euro i lån per månad, för personer under 18 år som studerar någon annanstans än på högskola blir lånesumman 260 euro per månad.

Studielånen garanteras av staten.

Några av förändringarna som gäller högskolestuderande

Vad förändras? Hur är det nu Från 1.8 för nuvarande studerande Från 1.8 för nya studerande
Studiepenning i euro per månad 298 301 335
Studielån i euro per månad 300 400 400
Antal stödmånader för lägre högskoleexamen 37 37 32
Antal stödmånader för högre högskoleexamen 55 55 50

Däremot ändras inte de personliga inkomstgränser som gäller för studerande. Ilpo Lahtinen motiverar i Sosiaalivakuutus varför studerande inte ska få ha hur höga inkomster som helst.

- Om en studerande kan finansiera sitt liv utan studiestöd, varför ska han eller hon få en skattefinansierad inkomstöverföring?

Eventuellt kommer det att ske förändringar i det antal studiepoäng som krävs per månad för att högskolestuderande ska kunna få sitt studiestöd. Nu är antalet poäng per månad 5 men det är fortfarande oklart hur många poäng som kommer att krävas i framtiden.

Högskolestuderande kommer också i framtiden att kunna fortsätta studera något annat efter att de fått en examen, men det totala antalet stödmånader minskar från 70 till 64. Studerande som redan inlett sina studier påverkas inte av den här ändringen.

Mer under kortare tid

Alla studerande som inleder sina studier hösten 2014 eller senare kommer att få en högre studiepenning. Penningen höjs med cirka 11 procent jämfört med de belopp som gäller nu.

Däremot kommer nya studerande inte att kunna studera lika länge som det nu är möjligt. Den maximala stödtiden minskar med 5 månader. Det betyder till exempel att en person som läser en lägre högskoleexamen i framtiden måste genomföra studierna på 32 månader istället för 37 månader.

Nya studerande kommer också att kunna få kompensation för en del av studielånet. Det här gäller bara studerande som blir klara inom utsatt tid och som tagit minst 2500 euro i studielån.

Inkomstgränserna höjs

FPA genomför också en del förändringar som gäller studerande på andra stadiet. Till exempel höjs inkomstgränserna för föräldrarnas inkomster, som påverkar det stöd en elev på andra stadiet som bor självständigt kan få.

Läs utförligare om reformen på FPA:s webblats.