Hoppa till huvudinnehåll

Osakligheter mot ambulanspersonalen

Ambulans med blinkers
Ambulans med blinkers Bild: Yle/Fia Doepel ambulans


Många erfarna arbetstagare har flytt fältet från Ekenäs sjuktransport, som sköter ambulanstransporterna i Raseborg och Ingå. Personalen behandlas osakligt, berättar två personer som verkar i branschen och har regelbunden kontakt med företaget.

De här personerna har fått källskydd av Yle. Vi ger dem här de påhittade namnen Johan och Sofia.

Personalen behandlas inte som den borde, säger Johan. Om någon i personalen meddelar förmannen Dennis Beilinson om brister i ambulanserna eller deras medicinska utrustning, är det den personen som förklaras skyldig.
Det är helt klart att det händer att saker går sönder under arbetet på en arbetsplats, säger Sofia.

- Men där på Ekenäs sjuktransport blir det ett så stort nummer av det, i stället för att bara skaffa nya apparater med tanke på patientsäkerheten, fortsätter hon.

- Han reagerar med ilska, säger Johan.

- En del är rädda för honom, säger Sofia.

Att personalen behandlas osakligt är något som har pågått länge, enligt Sofia.

Vårdlov, basnivå och vårdnivå

  • Den som arbetar på vårdnivå i ambulans behöver ett vårdlov av ansvarsläkaren och får utföra mer krävande vårdåtgärder jämfört med den som arbetar på basnivå.
  • Den som arbetar på vårdnivå kan i mycket större utsträckning ge läkemedel åt patienter enligt skriftliga anvisningar eller anvisningar från en läkare. Den som arbetar på basnivå får bara ge patienterna några enstaka läkemedel.

En obehörig i personalen fick sluta

Tom Löfstedt är den ansvarsläkare som har skrivit ut de vårdlov som nu är i kraft vid Ekenäs sjuktransport. Via hans granskning fick en person lämna bolaget vid årsskiftet på grund av obehörighet, uppger han.

Utbildningskrav i ambulans

  • För att arbeta i en ambulans på vårdnivå måste man vara utbildad sjukskötare eller förstavårdare. Alternativt godkänns en utbildning som medikalvaktmästare eller ambulanschaufför, men då förutsätts att personen har arbetat på vårdnivå redan före år 2005.
  • Dessutom ska den som arbetar på vårdnivå delta i fortbildning och genomgå tester.
  • För att få arbeta på basnivå i en ambulans krävs en räddningsmannautbildning eller en utbildning inom hälsovården. I en ambulans på basnivå ska den ena personen ha en utbildning inom hälsovården med inriktning på förstavård. Den andra personen ska ha en räddningsmannaexamen eller motsvarande tidigare examen. Alternativt kan den andra personen ha en hälsovårdsutbildning.

Många erfarna arbetstagare har flytt fältet

- I trakten bor många utbildade som inte vill arbeta vid Ekenäs sjuktransport på grund av de här problemen, säger Sofia, och hänvisar till de olika slags problem som har kommit fram bland annat om hur personalen behandlas och hurdan nivå det är på ambulanserna och utrustningen i dem.

- De väljer i stället andra arbetsplatser.

- Det pratas i branschen att vem som helst får jobb vid Ekenäs sjuktransport, säger Johan.

En hel del av dem som jobbar där har just blivit klara från skolan och har inte riktigt någon erfarenhet, fortsätter han.

- Då erfarenheten växer söker sig många bort, säger Sofia.

Krävande uppdrag för nyutexaminerade

Bland dem som arbetar på Ekenäs sjuktransport finns personer som direkt har börjat arbeta på vårdnivå, utan erfarenhet av basnivån, säger Johan.
De flesta arbetsgivare kräver av dem som har fått rätt att arbeta på vårdnivå först praktik på basnivå, förklarar Sofia.

Hon konstaterar att det är mycket som ambulanspersonalen lär sig först på fältet.

- Arbetet är i huvudsak självständigt trots att personalen nästan varje gång är i telefonkontakt med läkare. Det enda sättet är att först arbeta på basnivå för att lära sig. Det är motiverat att inte låta personal direkt från skolbänken ansvara för medicinering.

Arbetstagare ska tenteras

Milla Jousi har efterträtt Tom Löfstedt som ansvarsläkare. Numera är det Jousi som både i Lojo sjukvårdsområde och Västra Nylands sjukvårdsområde beviljar vårdlov och övervakar dem som arbetar i ambulanserna. Hon tillträdde i början av februari och hon kommer i slutet av april att ordna en tentamen för dem som arbetar på vårdnivå.

- Så det kan bli bättre, säger Johan.

Eurosedlar i en hög.
Eurosedlar i en hög. Bild: Anssi Leppänen/Yle euro,sedlar,Eurosedlar,pengar,ekonomi

Inte betalt för övertid och söndagar

Bland dem som jobbar vid Ekenäs sjuktransport är det inte många som har skriftliga arbetsavtal, berättar Johan. Och de får ingen extra ersättning för söndagsarbete.

- Övertidsersättning betalas inte till dem heller, fortsätter Sofia.

Det är också vanligt att lönen betalas ut för sent eller att det betalas fel summor, säger hon.

Ekenäs sjuktransport: Vi blir svartmålade
Usla ambulanser med vårdutrustning som krånglar
Ekenäs sjuktransport: Bilarna är inte i dåligt skick
Ansvarsläkaren tar inte ställning till ambulansproblem