Hoppa till huvudinnehåll

Usla ambulanser med vårdutrustning som krånglar

Ekenäs Sjuktransports station i Karis
Ekenäs sjuktransports station i Karis. Ekenäs Sjuktransports station i Karis Bild: Yle/Tove Virta ekenäs sjuktransport ambulanser


Ekenäs sjuktransport håller inte måttet. De som jobbar där ska i många fall klara av brådskande sjuktransporter med gamla ambulanser i dåligt skick och med utrustning som ofta krånglar. Det berättar två personer som verkar i branschen och har regelbunden kontakt med företaget.

Även om bolaget tack vare rådiga arbetstagare härintill har klarat av att ge patienterna den akutvård de behöver, finns det en risk för att det kunde sluta riktigt illa någon gång, enligt de här personerna, som har fått källskydd av Yle. Vi ger dem här de påhittade namnen Johan och Sofia.

Privata aktörer i Västnyland

  • Ekenäs Sjuktransport sköter ambulansverksamheten i Raseborg och Ingå. Ingå Sjuktransport sköter ambulansverksamheten i Hangö. Ambulansbolaget Vihdin Sairaankuljetus sköter ambulansverksamheten i Lojo sjukvårdsområde.
  • Sjukvårdsdistriktet har tre alternativ att arrangera akutvårdstjänster: a) distriktet sköter tjänsterna själv, b) gör upp ett samarbetsavtal med räddningsverket eller ett annat sjukvårdsområde eller c) konkurrensutsätter tjänsterna, vilket leder till att ett eller flera privata bolag tar hand om akutvårdstjänsterna.
  • Måndagen den 7 april beslöt styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) att räddningsverket tar hand om den prehospitala sjukvården från och med år 2015 i två års tid. Besvär kan lämnas in mot det här beslutet. (I början av mars beslöt styrelsen för HNS att inte ge ambulanstransporterna till räddningsverket utan de skulle konkurrensutsättas. Men ärendet togs upp igen på grund av att Ingå kommun lämnade in en rättelseyrkan.)

Nära ögat

Det kan vara nära ögat då de som jobbar i ambulansen inte kommer fram så snabbt som de borde, och då de är osäkra på att de kommer ända fram, beskriver Johan läget vid Ekenäs sjuktransport.

- Bilen har kunnat vara i så dåligt skick att personalen har varit tvungen att byta bil för säkerhets skull.

Lämpligaste ambulansen får uppdraget

  • Ambulanser som finns stationerade i Karis alarmeras också till Pojo.
  • I praktiken gör nödcentralen en riskanalys på basis av nödsamtalet och alarmerar den ambulans som är lämplig för uppdraget och närmast.

Gamla ambulanser

Både Johan och Sofia berättar att merparten av de nio bilarna har brister och att det finns brister också i den medicinska utrustningen. Många av bristerna är sådana som det har tagit lång tid att åtgärda. Det är i allmänhet så att bilarna och utrustningen fungerar tidvis, och tidvis inte. Men problemen har pågått i åratal.

Också icke-brådskande uppdrag

  • Enligt avtal direkt med kommunerna sköter Ekenäs sjuktransport också icke-brådskande sjuktransporter i Raseborg och Ingå. Här kan det vara frågan om till exempel att köra en patient till en viss tid till ögonpolikliniken eller att transportera en opererad patient från ett sjukhus till ett annat för fortsatt vård.
  • I Ekenäs har Ekenäs Sjuktransport två ambulanser dygnet runt och två på dagtid. I Karis finns en ambulans dygnet runt och en på dagtid. I Ingå finns en ambulans dygnet runt. I Helsingfors finns dessutom två ambulanser som transporterar patienter till exempel mellan olika sjukhus. I Helsingfors är det mest frågan om ickebrådskande transporter inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Problem med hjärtstartaren

Det har varit problem med defibrillatorn, eller hjärtstartaren, vet Johan berätta.

- Veckovis har apparaten inte kunnat användas till att sända hjärtfilm till sjukhuset.

Sofia beskriver situationen så här:

- Trots att personalen upprepade gånger har berättat om problemen till förmannen Dennis Beilinson har det ändå tagit dagar och till och med veckor innan något har gjorts.

Personalen har ändå på något sätt lyckats få hjärtfilmen sänd från ambulansen till sjukhuset, säger Johan.

Men det har ju tagit mer tid jämfört med att apparaten skulle fungera och läkaren på sjukhuset skulle ha sett bilden direkt då den kommer från apparaten.

Hjärtstartaren mycket viktig

Hjärtstartaren har nog alltid fungerat på patienten. Men med tanke på de här kontaktproblemen till sjukhuset förklarar Johan att det finns många situationer då läkaren måste ge lov, till exempel om medicinering, efter att ha sett hjärtfilmen. Sofia säger att läkarens diagnos av hjärtfilmen kan avgöra vilket sjukhus patienten ska köras till. Under det senaste halvåret har detta problem uppstått på några defibrillatorer.

Mediciner förvaras på fel sätt

Mediciner förvaras inte i Ekenäs sjuktransport alltid på rätt sätt, till exempel då det gäller narkotiska preparat, enligt Sofia. På vintern förvaras mediciner många gånger på för kalla ställen.
I Ingå står ambulansen utomhus, berättar Johan. Även om bilen har en laddningskabel, blir inte det tillräckligt varmt för medicinerna och vätskorna inne i bilen.
Det finns regler för i vilken temperatur mediciner ska förvaras. Vissa mediciner ska förvaras i kylskåpstemperatur, andra i rumstemperatur.

Garaget i Ingå kan inte användas

Även om det numera finns ett garage för ambulansen i Ingå, kan garaget inte användas i praktiken. Stationen och garaget är nämligen ganska många kilometer från varandra, så personalen skulle i så fall vara tvungen att springa från stationen till garaget vid en nödutryckning.

Många problem med ambulanserna

Både Johan och Sofia kan berätta om diverse brister med ambulanserna. Många gånger måste man känna bilen ganska bra för att kunna använda den. Det kan vara accelerationsproblem som gör det svårt att komma upp för en backe. Batteriet kan vara så dåligt att ambulansen inte genast startar.

En gång blev det helt mörkt i ambulansen då lamporna slocknade. Då fick patienten vårdas i ljuset av en ficklampa.

Ekenäs sjuktransports ambulanser är utrustade enligt nuvarande avtal.
Ekenäs sjuktransports ambulanser är utrustade enligt nuvarande avtal. Bild: Yle/Marica Hildén ekenäs sjuktransport,Ekenäs

Det finns problem med elektroniken i många av bilarna. Ibland fungerar de bättre och ibland sämre. I och med att Beilinson helst skruvar själv på bilarna (och i andra hand låter personalen ge dem service, och sedan i sista hand kan föra bilarna till verkstad), varierar det vilka knappar som ska användas för att få på till exempel sirenen och blinkarna.

I vinter har kylarvätska och olja blandats ihop i några bilar. I någon ambulans har det funnits en stor pöl med läckande kylarvätska på golvet.

- Emellanåt måste bilen tas bort från alarmberedskap för att bilen inte genast har förts till serviceverkstad, säger Sofia.

I tur och ordning händer någonting med olika bilar, berättar Johan.

Vid flera tillfällen har det varit osäkert om ambulansen kommer ända fram till Mejlans.

Ambulanser som inte längre duger i Nederländerna

Alla ambulanser som används i Ekenäs sjuktransport har importerats från Nederländerna, säger Johan. Det finns bilar som är i bra skick eftersom där finns ganska stränga direktiv, men nog finns där också bilar som helt enkelt är gamla. I Ingå fanns en splitterny ambulans. Den är ändå inte längre i användning i Ingå, utan den nya bilen blev utbytt till en äldre.

Flera av ambulanserna är sådana som har tagits ur bruk i Nederländerna och som inte länge får användas som ambulans där. Bland de här bilarna finns sådana som har använts i åratal i Ekenäs sjuktransport, fortsätter Johan.

Så här gamla bilar används inte på många ställen, säger Sofia.

Ekenäs sjuktransport: Bilarna är inte i dåligt skick
Osakligheter mot ambulanspersonalen
Ekenäs sjuktransport: Vi blir svartmålade
Ansvarsläkaren tar inte ställning till ambulansproblem

Läs också