Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att hitta kompetent ambulanspersonal

Chefsläkare Ralf Backman tror inte han bär på sjukhusbakterier
Ralf Backman, tidigare överläkare. Chefsläkare Ralf Backman tror inte han bär på sjukhusbakterier Bild: YLE/ Tiina Grönroos skrivbordsläkare

Ambulansföretaget Ekenäs sjuktransport har fått kritik av personer som verkar i branschen och som har regelbunden kontakt med företaget. Bland annat säger de att en del av personalen har fått för krävande arbetsuppgifter med tanke på sin kompetens. Företaget tillbakavisar ändå kritiken.

Tidigare överläkare vid Lojo sjukhus Ralf Backman tar inte ställning till kritiken mot Ekenäs sjuktransport, men han säger att de krav som finns på ambulanspersonalen i hälsovårdslagen är höga och ofta svåra att uppnå.

- Jag misstänker att om man på alla sjuktransportföretag skulle försöka anställa sådana som har rätt utbildning, så skulle personerna ta slut. Det finns ganska lite utbildningsmöjligheter om man tittar på hela landet. Jag tror inte att vi har tillräckligt med utbildad personal här i Västnyland heller, säger han.

Bra ambulansvård viktig

Ralf Backman var med för ett och ett halvt år sedan och förhandlade fram avtalet med Vihdin Sairaankuljetus, som sköter ambulanstransporten i Lojoområdet. Han har ingenting att anmärka på hur det företaget sköter sitt jobb. Men han understryker samtidigt vikten av att ambulanstransporten fungerar enligt de krav som lagen föreskriver.

- Det är väldigt viktigt. Ju tidigare man får en bedömning av en svårt sjuk person och ju tidigare man kan påbörja behandlingen, desto bättre är prognosen i väldigt många fall i dag.

Stora utmaningar

Enligt social- och hälsovårdslagen som trädde i kraft år 2011 överförs ansvaret för att leverera den prehospitala hälsovården från kommunerna till sjukvårdsdistrikten. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har nyligen beslutat att det är räddningsverket som sköter ambulanstransporterna i Västnyland från och med årsskiftet.

Den nya social- och hälsovårdslagen ställer samtidigt högre krav på kompetensen hos ambulanspersonalen än tidigare. Det här tillsammans innebär stora utmaningar, säger Ralf Backman.

- Beställningsprocessen har ju tidigare inte hört till sjukvårdsdistrikten, så situationen är ny för dem. Om man kombinerar det här med den nya lagen och de stora krav som ställs så kan man säga att det är en utopi om man tror att man från och med 1.1.2015 ska få en hundraprocentig, till minsta detalj, fungerande sjuktransport. Det är ett system som ska byggas upp i varje fall.

Enligt honom står också räddningsverket inför stora utmaningar eftersom det är en ny verksamhet för deras del i den här regionen.

Jourverksamheten påverkar

Enligt Ralf Backman finns det flera aspekter som påverkar kraven på sjuktransporterna .

- En fråga är hur jourverksamheten ska organiseras. Om det blir färre jourpunkter kommer det också att ställa flera krav på sjuktransporten, säger han.

Brister i ambulansvården i Västnyland
Usla ambulanser med vårdutrustning som krånglar
Ekenäs sjuktransport: Bilarna är inte i dåligt skick
Osakligheter mot ambulanspersonalen
Ekenäs sjuktransport: Vi blir svartmålade
Ansvarsläkaren tar inte ställning till ambulansproblem

Läs också