Hoppa till huvudinnehåll

Borgå ås vatten ska bli renare

YLE/Stefan Paavola
YLE/Stefan Paavola Bild: YLE/Stefan Paavola strandbodar

Borgå å är bland de första som ska bli renare då Finland går in för att börja effektivera reningen av avfallsvatten.

Enligt ett beslut från miljömyndigheterna måste Jyväskylä och Lahtis bland de första större städerna i Finland börja rena parasiter från avloppsvattnet. Renandet ska påbörjas senast i april 2015.

Avloppsvattnet från två reningsverk rinner som det nu är ner i Borgå å. I fortsättningen kommer vattnet från reningsverken att först ledas in i en bassäng där det renas från parasiter innan det släpps ut i ån. Renandet kommer att förbättra åns vattenkvalitet.

Hur går det till?

Det finns två tekniker som kan användas för att rena vatten från parasiter enligt Lahden Aquas tekniska direktör Jouni Liimatainen. Vattnet kan antingen behandlas med uv-ljus eller med kemikalier. Det är ändå inte helt oproblematiskt att använda kemikalier.

I Centraleuropa börjar det redan vara vanligare att vatten renas från bakterier innan det släpps ut i vattendrag. Speciellt uv-ljus renandet har gett goda resultat. Däremot är metoden fortfarande sällsynt i Finland och det samma gäller för resten av Norden.

Vattnet i Borgå å kommer ändå inte att vara drickbart i framtiden heller. Mycket bakterier rinner också in i ån från åkrar, skogs- och jordbruk.