Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder för den som klarar hyran

Förutom ett andligt hem, så erbjuder Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet tak över huvudet för många i Åbo. Samfälligheten äger långt över 900 lägenheter, allt från ettor till stora familjelägenheter. Men hur kommer det sig att de har så många lägenheter?


- De har blivit fler och fler lägenheter under årens lopp. Dels enskilda bostäder i olika bostadsaktiebolag, gamla personalbostäder och lägenheter som testamenterats till oss, men också hela höghus har byggts, i synnerhet i slutet av 1960- och i början av 1970-talet. I början av 1980-talet byggdes s.k. Aravahus, men man har också satsat på byggen i investeringssyfte. Senast 2000 byggde vi nytt invid Mikaelskyrkan, berättar fastighetschef Seppo Kosola.

I samfällighetens kvarter finns höghus, församlingshem och andra stödbyggnader.
I samfällighetens kvarter finns höghus, församlingshem och andra stödbyggnader. I samfällighetens kvarter finns höghus, församlingshem och andra stödbyggnader. seppo kosola

Lägenheterna är eftertraktade och man får lov att stå i kö, ifall man vill hyra en bostad av samfälligheten.

- Bland hyresgästerna har vi studerande, äldre, barnfamiljer och singelhushåll. Man behöver heller inte höra till kyrkan för att hyra en lägenhet av oss. Det viktigaste är att man kan betala hyran.

Men lägenheterna fyller också en social funktion. Det finns många idag som inte kan hyra en lägenhet på den privata marknaden. Kanske har man problem med kredituppgifterna eller andra betalningssvårigheter.

- Men kan hyresgästen visa att den fått ordning på sin ekonomi och t.ex. gjort upp en betalningsplan med banken, så försöker vi hjälpa dem att komma på fötter igen genom att erbjuda dem en lägenhet med lägre garantihyra än på den privata marknaden.

Samfälligheten äger hyreshus runt om i Åbo.
Samfälligheten äger hyreshus runt om i Åbo. Samfälligheten äger hyreshus runt om i Åbo. hannunniittu

Av stor ekonomisk betydelse

Fastighetsmassan och hyresintäkterna är en viktig del av samfällighetens ekonomi. Till exempel gravvårdsfonden äger flera lägenheter, för att se till att de pengar som betalas in inte förlorar sitt värde på sikt. Hyresintäkterna används också till att täcka andra fastighetskostnader. Men en stor fastighetsmassa innebär också stora utgifter, och här får kärnverksamheten, det vill säga församlingsarbetet inte bli lidande.

Det ekonomiska läget är kärvt och därför har man inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet nyligen fattat beslut om att sälja tio lägenheter. I nuläget finns det inga planer på att sälja hela höghus, men också det kan bli aktuellt i framtiden.

Men överlag är man mycket nöjd över att man investerat i lägenheterna, säger Seppo Kosola.

- Under årens lopp har värdet på bostäderna stigit märkbart. Ifall vi bestämmer oss för att sälja, så är inkomsterna från dem betydligt högre än vad vi betalade för dem vid köpögonblicket.

Seppo Kosola är fastighetschef vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.
Seppo Kosola är fastighetschef vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Seppo Kosola är fastighetschef vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet,seppo kosola

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland