Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors församlingar vinner på gungorna och förlorar på karusellen

Utskrivningarna ur kyrkan är inte så förödande för församlingarna i huvudstadsregionen som man kunde tro. I samma takt som medlemmar skriver ut sig flyttar nya medlemmar in. Att fånga upp och hålla kvar de nyinflyttade är en stor utmaning för församlingarna.


Att inflyttningen fyller ut en del av hålen i kassan betyder inte att församlingarna skulle vara på grön kvist. De svenska församlingarna i Helsingfors har stora kostnader för fastigheter och personal som anstränger ekonomin. Det här gäller främst Petrus och Johannes som efter sammanslagningarna, förutom alla konflikter, har kämpat med överdimensionerad personal och många verksamhetställen.

Svårt att skriva ut sig om man gillar verksamheten

Av de svenska församlingarna har Matteus det bäst ställt. Församlingen har högst församlingstillhörighet och den bästa ekonomin. Det beror delvis på att församlingen inte varit föremål för sammanslagningar men också på att många församlingsmedlemmar känner att Matteus har något att erbjuda dem.

På måndagarna besöker ett fyrtiotal familjer Matteus kyrkcafé i samband med församlingens musiklek.

- Det finns inte så mycket program på svenska så när vi fick höra att församlingen ordnar klapp och klang och dessutom helt gratis, så kom vi hit. Vi har varit jättenöjda säger Annika Franska som deltar i Matteus knatterytmik med sina två barn.

- Om det bara ordnades gudstjänster och förrättningar skulle vi knappast vara speciellt aktiva inom församlingen, säger Agneta Lundmark som också varit med på klapp och klang.

För Matteus är satsningen på barnfamiljer och unga viktig och det är här man vill använda församlingens pengar. Satsningen har visat sig vara lönsam. Församlingen har den högsta församlingstillhörigheten bland de svenska församlingarna i Helsingfors.

- Vi kan ju inte tävla inbördes eftersom församlingstillhörigheten bestäms av var man bor, men visst ska det finnas en sund konkurrens församlingarna emellan säger kyrkoherde Stefan Forsén.

- Jag tror att den långvariga satsningen på barn och familjer gör att man gärna hör till församlingen. Många av barnfamiljerna kommer på till exempel Klapp och klang, och då är det inte så lätt att skriva ut sig ur församlingen fast än man kanske vill skriva ut sig ur kyrkan.

Församlingarnas framtid finns hos de nyinflyttade

Samtidigt finns det de som skriver ut sig och enligt Helsingfors kyrkliga samfällighets prognoser kommer utskrivningarna att fortsätta i ungefär samma takt också i framtiden. Det gör att det blir extra viktigt för församlingarna att nå dem som flyttar in.

- Här har vi nog mycket jobb kvar att göra säger Forsén. Vi skickar ett brev till alla nya församlingsmedlemmar, men sen måste man fråga sig hur mycket mer man kan göra utan att det blir pinsamt.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen