Hoppa till huvudinnehåll

Den är en värsting i trafiken

Nu undersöks varför mopedbilar är involverade i mångdubbelt fler olyckor än mopeder och personbilar. Bild: YLE/Rolf Granqvist mopobil

Mopedbilar är inblandade i mångdubbelt flera olyckor än mopeder och bilar. Nu börjar Trafikförsäkringscentralen granska olyckorna med mopedbilar för att få bukt med otryggheten.

Statistiken om mopedbilar i olyckor är talande. Försäkringsbolagens uppgifter visar att olyckor är fyra gånger så vanliga bland mopedbilar som bland mopeder. Också jämfört med vanliga bilar är skillnaden flerdubbel.

År 2012 bokfördes över 700 olyckor med mopedbilar. I dem dog två personer och nästan 150 skadades. I över hälften av fallen var det mopedbilisten som orsakade olyckan.

De här uppgifterna får Trafikförsäkringscentralen att reagera. Centralen undersöker från och med årsskiftet alla mopedbilsolyckor som leder till personskador. Det är undersökningskommissionerna för trafikolyckor som sköter det praktiska utredningsarbetet.

- Mopedbilarna ökar snabbt i antal och vi saknar forskning kring olyckor de är inblandade i, säger Kalle Parkkari vid Trafikförsäkringscentralen.

Det finns cirka 8000 mopedbilar i Finland. De ökar i antal med cirka 1000 fordon per år.

Olyckor med mopedbil år 2012

  • Försäkringsbolagen betalade ersättningar i samband med 735 olyckor.
  • 430 av olyckorna orsakades av mopedbilens förare.
  • 2 personer dog och 146 personer skadades.
  • I förhållande till antalet fordon inträffade 88 mopedbilsoyckor, 21 mopedolyckor och 31 personbilsolyckor per 1000 fordon.
  • För olyckor med personskador är skillnaderna mindre: 17 mopedbilsoyckor, 13 mopedolyckor och ca 5 personbilsolyckor per 1000 fordon.

Källa: Trafikförsäkringscentralen

Bättre säkerhet är målet

Hittills är det bara dödsolyckor med mopedbilar som har varit föremål för mera ingående granskning, men eftersom de är få till antalet kan man inte dra allmänna slutsatser utgående från det materialet.

Nu ska hundratals mindre olyckor undersökas närmare. Man kommer bland annat att bokföra faktorer som chaufförens ålder, användningen av säkerhetsbälte och mopedbilens skick. Avsikten är att presentera förslag som förbättrar trafiksäkerheten för mopedbilarna.

Trafikförsäkringscentralen är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar och som alltså står för ersättningar i trafikolyckor.

Unga förare vill köra fortare

Vid Tammerfors tekniska universitet har Roni Utriainen forskat kring mopedbilister. När han intervjuade förare i åldern 16-18 år om fordonens säkerhet, visade det sig att hastighetsbegränsningen för mopedbilarna upplevs som ett problem.

- De säger att det uppstår farliga situationer till följd av att de kör betydligt långsammare än den övriga trafiken, uppger Utriainen.

Bland de unga mopedbilisterna förekommer sålunda önskemål om höjd hastighetsbegränsning. Dessutom önskar många att mopedbilarna förses med krockkuddar. Samtidigt uppgav 80 procent av de tillfrågade att de använder säkerhetsbälte.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes