Hoppa till huvudinnehåll

Fin utsikt ska kosta mer i fastighetsskatt

Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen från Finansministeriet anser att fastighetsskatten är en bra skatt, men hon betonar att den är för låg. Elina Pylkkänen elina pylkkänen

Hur fint din bostad är belägen och hur eftertraktat området är kan i framtiden inverka ännu mer på den fastighetsskatt du behöver betala. En arbetsgrupp som funderar på hur fastighetsskatten ska utvecklas anser nämligen att fastigheternas beskattningsvärde ska uppdateras oftare.

Flervåningshus
Bostäder på Drumsö i Helsingfors. Flervåningshus båtbyggarevägen
Det kan bli dyrare att bo naturskönt – till exempel invid havet, en sjö eller en lugn park. Och om man bor nära en livligt trafikerad väg så kan det hända att man behöver betala mindre.

- Fastighetsskatten borde gå hand i hand med marknadsvärdet. Då är det rättvist, förklarar Elina Pylkkänen vid Finansministeriet. Hon är ordförande för den arbetsgrupp som förnyar fastighetsskatten.

Helsingfors
Fastighetsskatten i Helsingfors är allmänt sett alltför låg, anser Finansministeriet. Helsingfors vy över helsingfors
- Prisnivån har förändrats och också byggkostnaderna har stigit mer än vad våra system har reagerat på de här förändringarna.

Högre marknadspriser

Enligt arbetsgruppens mellanrapport har markpriset i Helsingfors tredubblats under de senaste 13 åren, men samtidigt har inkomsterna från fastighetsskatten i staden ökat med endast 70 procent.

Flervåningshus
Flervåningshus invid Regattastranden i Hangö. Flervåningshus regattastranden
Pylkkänen säger att problemet är att fastigheternas beskattningsvärden uppdateras relativt sällan, till exempel bara vart tionde år, och dessutom används allmänna index som släpar efter de verkliga marknadspriserna.

Hon säger att det innebär att folk i de flesta fall betalar alldeles för lite i fastighetsskatt.

- Från politiskt håll har det till och med talats om att fördubbla intäkterna från fastighetsskatten, säger Pylkkänen.

Hon påpekar ändå att fastigheternas värde kan minska på vissa områden. Det är en trend som har varit tydlig på sistone utanför huvudstadsregionen. En mer marknadsmässig fastighetsskatt kan därmed också leda till att husens beskattningsvärde sjunker.

- Det beror på det också att hur mycket efterfrågan man har i området. Om det inte är såpass mycket som händer i området, till exempel om det sker utflyttningen, så är det ju så att marknadsvärdena sjunker, och det borde synas i taxeringsvärdena.

- Så det innebär att många områden utanför huvudstadsregionen kan räkna med att få lägre fastighetsskatt?

- Nå, jag vet inte om lägre, för vi har ju låga fastighetsskatter i alla fall, jämfört med andra länder, så därför tänker vi att det borde höjas i stället för att sänkas.

- Med andra ord kan värdet på fastigheten justeras nedåt men ändå kan det hända att man måste betala mera i slutänden?

- Jovisst, så är det.

Mycket byråkrati

Men att uppdatera alla fastigheters värde ofta är ingen lätt uppgift. Det gäller till exempel att ha koll på varje lägenhet i ett flervåningshus.

- Det är helt möjligt. Jag tror att om det är möjligt att beskatta bilar så varför kunde inte då fasta objekt bli beskattade från fall till fall.

Regeringen har som mål att fastighetsskattens andel av kommunernas skatteinkomster ska öka under valperioden.

- Fastighetsskatten är bra för folk ändrar inte sitt beteende enligt den. Den ger samhället säkra inkomster, tillägger Pylkkänen.

Fastighetsskatten togs i bruk år 1993 och är i dag mellan 0,32 och 0,75 procent för fasta bostäder; beroende på vilken kommun man bor i. Skatten för övriga bostäder såsom sommarstugor får vara högst 0,6 procentenheter högre.

Läs mer: Fastighetsförbundet: Chockhöj inte fastighetsskatten

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes