Hoppa till huvudinnehåll

Pyttis församling förblir tvåspråkig

Pyttis kyrkoby
Pyttis kyrkoby Bild: Yle/Johnny Holmberg pyttis kyrkoby

Det var ett räknefel som ledde till att kyrkostyrelsen redan hann utropa Pyttis församling till enspråkigt finsk. I kontrollräkningarna hittades ändå fler svenskspråkiga.

Församlingarna har i år tagit i bruk ett nytt system som ska hantera uppgifter om församlingsmedlemmarna. Det nya datorsystemet hade meddelat fel antalet svenska medlemmar i Pyttis. Istället för att visa 417 svenska medlemmar kom programmet fram med siffran 244.

Pyttis församling har idag gått igenom varje församlingsmedlem för att få fram de rätta siffrorna. Efter korrekturräkningen är man nu säker på att antalet svenskspråkiga medlemmar är fler än de 8 procent av församlingsmedlemmarna som krävs för att en församling ska hållas tvåspråkig, nämligen 9,1 procent.

Om församlingen hade blivit enspråkig hade det inneburit det att det blivit svårare för de svenskspråkiga att få service på sitt modersmål.

– Det är en stor glädjenyhet för många här i Pyttis att församlingen forstätter som tvåspråkig, säger t.f. kyrkoherden Anne Koivunen.

Läs också: Tvåspråkig församling blir enspråkigt finsk