Hoppa till huvudinnehåll

Varför religionsfostran i skolan?

Bild: X3M / Frida Lindholm linda mokko

Regissör och konsult Linda Mokko tycker att religion och skola inte hör ihop.


Vi vet att religionsfrihet även kräver frihet från religion. Därför har jag svårt att förstå varför våra skolor, som statliga-, akademiska institutioner, inte skulle kunna vara både religionsneutrala och religionsfria.
I läroplanen står det att barnen har rätt till fostran i sin egen religion.
Men varför är det skolans uppgift att fostra i religiösa frågor och traditioner. Varför är det skolans skylldighet att anordna religiösa evenemang utanför religionsundervisningen?

Jag håller med om att livsåskådningsundervisningen där världsreligionerna tas fram på lika vilkor är viktig för att få eleverna att förstå världen och kulturarvet i vårt samhälle.
Men att sjunga och lyssna på psalmer med religiösa budskap i skolan, budskap utan vetenskaplig grund, som stöds av skolan är ytterst skadligt för både religionsfrihet och frihet från religion.
Det är fegt att skylla på tradition och arv. Vårt samhälle är inte statiskt. Vårt samhälle utvecklas och lär sig. Vi lär oss att gud inte är den enda godtagbara hypotesen. Vi utvecklar vår moral och förståelse i frågor gällande exempelvis genus, sexualitet, mänskliga rättigheter och även religionsfrihet. Vi lever i ett samhälle, som lär oss att bli bättre på att inkludera och att fungera rättvist.
Jag tycker därför att alla gemensamma aktiviteter som skolorna anordnar borde vara religionsneutrala och fria från religion. Eftersom varken tradition eller gemenskap är beroende av religion är det svårt för mig att acceptera riktlinjer som excluderar barn med fel religion.

Många av våra traditioner sekulariseras allt mera hela tiden. Det är fullt möjligt att fira en icke-religiös jul och en Jesus-fri påsk i skolan.
Tänk efter vilka dina favorit påsk-traditioner? Familjen, som träffas? Letandet av choklad-ägg? Påskharen? Kräver dessa företeelser en religiös övertygelse? Kristendomen äger inte dessa högtider även om de kanske har initsierat någon av dem för länge sedan.

Varför inte skapa nya sångtexter och nya traditioner för en modern, mera upplyst tid!
Det är inte hederligt att fortsättningsvis upprepa sagor om gudar till barn i deras skolmiljö.

Linda Mokko

Läs också