Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning visar: Helsingforsgymnasier lockar inte längre

I och med sammanslagningen med Tölö gymnasium har antalet sökande till Norsen minskat. Bild: Fred Wilén/YLE norsen

Antalet förstahandssökande till gymnasierna i Helsingfors sjönk med 13 procent från våren 2013 till våren 2014. Mest sjönk antalet vid Gymnasiet Lärkan, där antalet sökande minskade från 163 till 126, eller med 23 procent. Det här visar Yle Huvudstadsregionens kartläggning.

- Det har funnits en tendens där många sökt till gymnasierna i Helsingfors. Men osäkerheten kring sammanslagningen mellan Norsen och Tölö specialiseringsgymnasium, renoveringen av Brändö gymnasium och höga vitsordsgränser påverkar säkert att antalet sökande nu har sjunkit, säger Mikael Nyholm, som är rektor för Svenska Normallyceum.

För Norsens del märktes en klar nedgång då diskussionen om en sammanslagningen med Tölö specialiseringsgymnasium inleddes.

Det skedde en radikal minskning av antalet förstahandssökande då processen om skolsammanslagningar började för 2-3 år sedan/ Mikael Nyholm, rektor för Norsen

- Det skedde en radikal minskning av antalet förstahandssökande då processen om skolsammanslagningar började för 2-3 år sedan. Speciellt efter beslutet att Norsen och Tölö går ihop har antalet förstahandssökande minskat rejält. Jag har fått bekräftat av ungdomar att det inte lockar att söka till en skola som snart inte finns, säger Nyholm.

Nyholm anger också som orsak till det mindre antalet sökande att skolan ska renoveras under läsåret 2014-2015 och då finns i exil i Södra Haga.

Från och med hösten 2015 kommer sedan Norsen och Tölö specialiseringsgymnasium att bilda ett nytt gymnasium som ligger vid Tölö torg.

- Det blir intressant att se hur omgestaltningen av gymnasierna i Helsingfors påverkar antalet sökande, säger Nyholm.

Rektor överväldigad av intresset för Grankulla

De gymnasier som lockar istället är Gymnasiet Grankulla samskola, Kyrkslätts gymnasium och Helsinge gymnasium i Vanda. Till Esbogymnasiet Mattlidens allmänna linje minskade antalet förstahandssökande från 2013 till 2014, men däremot skedde en ökning av antalet sökande till Mattlidens internationella IB-linje.

Ökningen av antalet förstahandssökande till gymnaiset i Grankulla är hela 49 procent från 2013 till 2014. Rektor Niklas Wahlström överraskades av den väldiga ökningen.

- Jag vet inte varför det ökat så där mycket. Vi har varit förvånade själva också fastän det varit lite väntat. Vi blev ändå överväldigade av att det funnits ett så stort intresse för skolan. Vi har lite frågat de unga om varför de väljer vår skola och de lyfter fram två orsaker. De anser att här finns framåtanda och att skolan är progressiv. Den andra orsaken är att det råder en god stämning och att ungdomarna trivs i skolan, säger Wahlström.

Han säger skolan långsiktigt har jobbat för att allmänhetens syn på den ska förändras.

Vi blev överväldigade av att det funnits ett så stort intresse för skolan/ Niclas Wahlström, rektor för Grankulla gymnasium

- Skolan har alltid varit bra, men den har inte alltid haft en linje som överensstämmer med våra mål när det gäller pedagogiken att vara modern och progressiv, säger Wahlström.

Gymnasiet i Grankulla har 88 nybörjarplatser och nu gäller det för Utbildningsstyrelsen att gallra bland de 131 sökandena. Medelvitsordet för de som började i Grankulla förra hösten var 7,42 och Wahlström ser det som självklart att det nu stiger.

- Det kan vi slå fast. Det kommer säkert att vara det högsta som skolan någonsin har haft.

Färre Esbo-, Grankulla- och Kyrkslättunga söker sig till Helsingfors

Förra höstens årskull var liten och därför beslöt nämnden att skära ner i antalet nybörjarplatser till den här hösten från 92 till 88.

- Hade vi vetat det här hade beslutet varit ett annat. Då hade vi inte skurit ner utan istället ökat antalet platser, säger Wahlström nu.

Wahlström säger att de som sökt till Grankulla kommer, förutom från Grankulla, också från Esbo och Kyrkslätt.

- Däremot har vi inga sökande från Helsingfors. Omstruktureringarna där har alltså inte lett till fler sökande i Grankulla.

Wahlström tror att bland annat Grankullaungdomarna numera i mindre utsträckning söker sig till andra gymnasier än det egna.

- Jag tror att Helsingfors har förlorat de unga som tidigare sökt från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt till Helsingfors. De har nu sökt till sitt närgymnasium och därifrån kommer Helsingforsgymnasiernas minskning. Och det kan bero på det utvecklingsarbete som gymnasierna i Grankulla och Kyrkslätt har gjort, säger Wahlström.

Brändö populärast med 147 förstahandssökande
Brändö populärast med 147 förstahandssökande

Fotnot: Uppgifterna om antalet sökande kommer från Utbildningsstyrelsen.