Hoppa till huvudinnehåll

Demensepidemi orsakar tragedier i Kina

Demens och en åldrande befolkning skapar problem i Kina
Demens och en åldrande befolkning skapar problem i Kina Bild: Björn Ådahl senior

Den pensionerade fabriksarbetaren Lu Yuhua är så utmattad att hon är rädd för att hon när som helst ska kollapsa. Hennes egen hälsa är vacklande och dessutom måste hon ta hand om sin 75-årige man som lider av Alzheimers sjukdom.

- Han kan inte ens klä på sig eller äta utan hjälp. På nätterna håller han mig vaken. Jag förstår inte hur han ska klara sig om det går så att jag inte längre kan sköta honom, snyftar Lu under ett samtal med tv-journalister från Hongkong.

Obefintlig vård

Otaliga kineser är i samma desperata situation som Lu. Nästan tio miljoner kineser lider av olika former av demens, och bara en bråkdel av dem får vård på en anstalt.

Utländska forskare varnar mycket riktigt för allvarliga följder ifall regeringen inte snabbt ökar antalet vårdplatser.

- Nu faller ansvaret för vården på familjemedlemmar som vanligen bara har begränsad kännedom om sjukdomen. Familjerna utsätts både fysiskt, psykiskt och ofta också ekonomiskt för en ohållbart tung belastning, skriver forskare i en gemensam artikel i den medicinska tidskriften Lancet.

Ingen expertis

I hela landet finns bara ungefär 300 läkare som är specialiserade på demens. Anhöriga är tvungna att ta de sjuka till någon av de största städerna för att kunna få en korrekt diagnos och medicinering.

Majoriteten av dem som lider av demens äter inga mediciner mot sjukdomen. Dessutom är det vanligt att läkare har ordinerat fel medicin som i värsta fall försämrar patienternas tillstånd.

Folket åldras

Problemet förvärras oundvikligen i fortsättningen. Det anses vara beskrivande att antalet kineser som lider av Alzheimer har fördubblats på tio år. Det betyder att det redan finns fler alzheimerpatienter i Kina än i något annat land.

Den alarmerande utvecklingen beror på att antalet åldringar skjuter i höjden. Tack vare att levnadsstandarden har förbättrats avsevärt har folkets medellivslängd ökat med hela sju år sedan år 1990.

Den omstridda ettbarnspolitiken har i sin tur resulterat i att befolkningen åldras snabbare än i något annat land. Kina sägs nu vara det första landet i världen vars befolkning blir gammal innan nationen har blivit rik.

Förändrade traditioner

Befolkningspyramiden har förändrats så snabbt att det styrande kommunistpartiet tagits på sängen. Partiet har kunnat försumma åldringsvården då barnen traditionellt har haft i uppgift att sköta om och inhysa sina ålderstigna föräldrar.

De samhälleliga omvälvningarna under de senaste decennierna har medfört att allt fler kineser bryter mot den traditionen. Undersökningar visar att bara ungefär hälften av alla åldringar bor hos ett barn eller någon annan släkting.

Situationen förvärras av att endast en liten del av kineserna har pensionssparat. Tiotals miljoner åldringar har därför inte råd att betala för vården av sina krämpor. Många allvarligt sjuka människor har inget annat val än att lida i sina hem och vänta på döden.

Ekonomer säger att alla de problem som den allt mer drastiska förskjutningen av befolkningspyramiden för med sig kan hota den fortsatta utvecklingen i Kina. De hoppas att demensepidemin nu fungerar som en varningsklocka för det styrande kommunistpartiet.

Björn Ådahl, Hongkong

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes