Hoppa till huvudinnehåll

Hur talar du med biljettkassan?

Laura Grönroos, Alexandra Axén och Camilla Wide på Luckan i Åbo samtalar med Hedda Mether.
Laura Grönroos, Alexandra Axén och Camilla Wide på Luckan i Åbo samtalar med Hedda Mether. Laura Grönroos, Alexandra Axén och Camilla Wide på Luckan i Åbo samtalar med Hedda Mether. Bild: Yle/Linus Hoffman hedda mether

Hur pratar du för att bli förstådd och få service? Då du besöker Åbo Svenska Teaters biljettkassa kan ditt samtal samtidigt bandas in, om du går med på det.

Det är fråga om ett undersökningsprojekt där forskare vid Åbo universitet undersöker hurdan svenska vi använder i servicesamtal. Sedan förra hösten har samtal bandats in och analyserats på Luckan och i biblioteket i ASA-huset vid Åbo Akademi. Nu utvidgas projektet också till samtal vid ÅST:s biljettlucka.

Camilla Wide, som är professor i nordiska språk vid Åbo universitet, poängterar ändå att det är frivilligt att delta. Forskarna frågar alltid om lov av personerna innan samtalen bandas in.

Projektet är ett samarbete med tre universitet i Sverige, i vilket forskarna är intresserade av hur man kommunicerar i Sverige och Finland och vilka skillnader det finns.

En annan del av studien handlar om lärande, hur lärare och studenter talar med varandra, och om vård, där det gäller läkare och patienter.

Enligt Alexandra Axén och Laura Grönroos, som bandar in samtalen, har många av de inbandade personerna själva funderat över skillnader i finlandssvenskan och rikssvenskan.

Hedda Mether, som är verksamhetsledare vid Luckan i Åbo, tycker det har varit intressant att vara med. Till en början funderade hon en del på hur hon själv talade med kunderna, men hon glömde snabbt bort att samtalen bandades.

Också Åbo Svenska Teater är intresserad av att vara med, på samma vis som samtal bandas in vid Dramatens biljettkassa i Stockholm.

Forskarna vill ändå inte avslöja exakt vad de är ute efter, eftersom det kan påverka hur kunderna talar i samtalssituationerna. Inbandningarna görs under detta år samtidigt som resultaten analyseras. De första forskningsrapporterna kommer nästa år.