Hoppa till huvudinnehåll

Ingåvården i egen regi blev billigare än väntat

Vården i Ingå blev billigare än väntat. Bild: Tiina Karjalainen / Yle sjukskötare

Det första året efter Lostsamarbetet med Lojoregionen kostade kommunen 15,5 miljoner euro. Det är 700 000 euro mera än Lostvården året innan men det är också knappt 200 000 euro mindre än kommunen hade räknat med.

Tandvården hör till de bitar som kostade kommunen betydligt mera än beräknat då Ingå inte lyckades rekrytera tandläkare och tvingades ty sig till dyra köptjänster. Men de övriga sektorerna inom social-, hälso- och sjukvården mer eller mindre lyckades hållas inom sin budget.

Hälsovårdstjänsterna överskred sin ursprungliga budget (2,1 miljoner euro) men över 400 000 euro. Äldreomsorgen och socialservicen lyckades underskrida sina budgetar med en liten slant medan specialservicen för personer med olika fysiska och psykiska funktionshinder kostade snäppet mera än beräknat.

Den dyra specialiserade sjukvården kostade betydligt mindre än väntat. Budgeten om drygt 7 miljoner euro underskreds med över 700 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland