Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Åbo under våra fötter

Under markytan finns spår av tidigare generationers liv, vilket man sällan tänker på då man promenerar längs gatorna i Åbo.


Elina Saloranta är arkeolog vid Åbo museicentral och hon har under de senaste 15 åren lett det arkeologiska fältarbetet som gjorts vid Aura ås strand, Gamla Stortorget och Domkyrkan.

Även om det redan finns mycket kunskap om livet i Åbo under medeltiden, så har de fynd som gjorts under årtiondens lopp bestyrkt tidigare kunskap, och också hämtat med sig ny kunskap.

- Här precis vid Domkyrkan har vi kommit så långt tillbaka i tiden som 1200-talet i våra utgrävningar. Spår av de första stadstomterna finns från 1300-talet och den gamla Kyrkogatans olika beläggningar har också grävts fram.

Utgärvningarna har visat att gatan på 1300-talet hade en jordbeläggning, men på 1400-talet fick vägen åtminstone två gånger en träbeläggning. Stenbeläggning byggdes på 1500-talet.

- Under Kyrkogatan har man också hittat åkermark. Det finns synliga plogmärken ännu kvar i marklagren och de kornfynd som gjorts har daterats till 1200-talet. Så staden har alltså byggts på åkermark.

Fornminneslagen styr utgrävningarna

Ska det grävas i marken eller byggas ska det enligt fornminneslagen också göras arkeologiska utgrävningar på platser där det funnits tidigare bosättning.

Tidigare lager av bosättning kan idag ses på museet Aboa Vetus vid åstranden. Området grävdes fram i början av 1990-talet. Bland annat har man hittat stenbyggnader, vilket tyder på att förmögna handelsmän bodde i kvarteret. Dessutom har man hittat bitar av utsmyckade glasbägare. Då dessa fynd gjordes i början av 1990-talet, visste man inte ännu att Åbo hade en så högt utvecklad stadskultur, men i senare utgrävningar har man hittat fler glasbitar som tyder på en hög levnadsstandard i stadskvarteren.

De föremål som vanligen hittas är vardagsföremål som av orsak eller annan kastats bort. Det som hittats är fragment av olika matkärl, kakel, keramik eller läderbitar.

Elina Saloranta har lett det arkeologiska fältarbetet vid utgrävningarna i Åbo de senaste 15 åren.
Elina Saloranta har lett de arkeologiska utgrävningarna i Åbo de senaste 15 åren. Elina Saloranta har lett det arkeologiska fältarbetet vid utgrävningarna i Åbo de senaste 15 åren. åbo stads museicentral,Åbo

Men trots att det grävts mycket i jordlagren i det gamla Åbo, så finns det mycket kvar att gräva i.

- Finast skulle det vara att gräva i parkområdet invid Domkyrkan, säger Elina Saloranta.

Området är tillsvidare så gott som outforskat. Det som gör det ännu intressantare är att det sannolikt bodde präster och andra högtuppsatta i området invid Domkyrkan under medeltiden. Men att gräva i området är än så länge inte aktuellt. Marken har varit park sedan 1800-talet och kommer sannolikt att förbli det, vilket betyder att det knappast finns annan orsak att gräva där under kommande årtionden.

Åbo domkyrka
Åbo domkyrka - (Copyright: Seppo Sarkkinen) Åbo domkyrka Bild: Seppo Sarkkinen åbo domkyrka

Närbild 28.8 kl 20.00 i Yle Fem.