Hoppa till huvudinnehåll

Hangö tillverkar eget vatten

I industristaden Hangö finns inte tillräckligt mycket bra grundvatten för hushållens och industrins behov. Speciellt torra somrar är det brist på vatten av bra kvalitet. Ett par viktiga vattentäkter är helt stängda främst för att industrin förorenat dem. Hangö tillverkar istället nytt grundvatten.


Furumo vattentäkt ligger nära en gammal slamtipp och är stängd. Slam från industrin, hamnen och staden har förts hit under 1960-1970-talen fram till år 1977. Här finns rester från läkemedelsindustrin, spillolja och tvättmedel. Bland annat.

- Med nuvarande lagstiftning skulle det inte vara möjligt att göra så som man gjorde tidigare här , säger Jukka Takala som är chef på avdelningen för kommunteknik i Hangö.

I sommar ska slamtippen saneras.

- Det är 30 000 kubik som ska grävas bort. Sedan ska gropen fyllas med rena massor. Under tiden pumpas också grundvattnet bort från området för att det inte ska förorenas ytterligare.

I maj inleds arbetena och då kommer tiotals lastbilslass per dag att köras från och till Orionsgatan där lastbilsparkeringen finns.
Det kommer att kosta cirka 2,5 miljoner euro. Dels betalar Hangö staden och dels stöder staten.

För att ytterligare öka på mängden grundvatten så provar staden också tillverka konstgjort grundvatten vid Storkällan, ett femtontal kilometer utanför Hangö precis invid Hangövägen.

- Egentligen är det inget annat speciellt än att vi ökar regnmängden på ett område. När det suger in i jorden, såsom också vanligt regn, så skapas naturligt mer grundvatten, säger Hangös vatten- och avloppsverkschef Sanna Varjus.

På den lätt skogbevuxna sandåsen vid Storkällan finns några pumpar installerade. Från dem går många tjocka slangar fulla av håll ut. Vattnet sprutar ut genom hålen och regnar ner på marken, vilket har fungerat bra också på vintern. Trots att 800 000 liter för tillfället rinner ner i jorden per dygn så är vattnet som pumpas hit av så pass bra kvalitet att man inte behöver lägga till några kemikalier.

Vattenmängden är för tillfället inte så stor som går till Hangöbornas dricksvatten. Det beror på att projektet ännu är inne i ett testskede som nu varat under 1,5 år och där alla prover visat bra. Vatten pumpas nu till endast från andra sidan landsvägen. Eftersom det långt är samma grundvatten som hela tiden cirkulerar så tillförs för tillfället inte så mycket extra vatten för stadens behov. Men efter att Hangö beviljats ett nytt miljölov (eftersom det gamla går ut detta år) så ska ett 500 meter långt rör byggas och vatten tas från Gennarbyviken. Industrin i Koverhar har redan tidigare använt Gennarbyvikens vatten, så rördragningarna finns till stora delar redan.

Det är en rätt lång process då vattnet silas genom jorden och slutligen kommer ut i Hangöbornas kranar.

- Det tar ungefär 40 dagar när vattnet flödar in i jorden och ner. Sedan pumpar vi upp vattnet igen och det förs vidare till en bassäng som är här nära, säger Varjus.

Sanna Varjus är vatten- och avloppsverkschef i Hangö.
Sanna Varjus. Sanna Varjus är vatten- och avloppsverkschef i Hangö. Bild: Yle vatten- och avlopssverkschef

Efter detta pumpas vattnet cirka 15 kilometer in nära centrum av Hangö till en så kallad utjämningsbassäng. Efter det går vattnet vidare till hushållen.

Också bland annat Åbo och Vanda använder konstgjort grundvatten, men det tillverkas i brunnar eller bassänger, inte genom att sprutas ut i naturen via slangar.

Närbild 28.4 kl 20.00 i Yle Fem.

Läs också