Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten klarar sig bra i ambulansutredning

Parkerade ambulanser.
Arkivbild Parkerade ambulanser. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist första hjälpen

Österbotten klarar sig bra i den utredning om utryckningstider som A-studio har gjort. Generellt sett är det sämst ställt i glesbygderna.

A-studio bad sjukvårdsdistrikten om information om hur stor del av ambulansutryckningarna som når patienten inom åtta minuter.

Man har delat upp landet i fem olika riskzoner, där zon 1 består av de större städernas centrum och zon 5 av obebodd skogsmark.

Ser man på zon 1 placerar sig Vasa sjukvårdsdistrikt på första plats, tätt följt av Södra Österbotten. I Vasa sjukvårdsdistrikt når 94 procent av utryckningarna patienten inom åtta minuter. Mellersta Österbotten klarar sig också jämförelsevis bra.

När man kommer till zon 3 (områden med 10-50 utryckningar per år) sjunker Vasa i jämförelsen.

Läs mer här: Saatko ambulanssin ajoissa