Hoppa till huvudinnehåll

Omvandlingen av Helsingfors stads bolag till aktiebolag går trögt

Sundholmens A-kraftverk
Bolagiseringen av Helsingfors Energi går trögt på grund av oenighet kring politikers tillgång till information. Sundholmens A-kraftverk Bild: YLE/Fred Wilén kraftverk

Att göra Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn till aktiebolag går trögt. Ärendet bordlades i går måndag av stadsstyrelsens koncernsektion, som inte är nöjd med tjänstemännens förslag om att garantera förtroendevalda tillgång till information.

Att garantera förtroendevalda tillgång till väsentlig information om stadens egna bolag, Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn, efter att de har blivit aktiebolag är en fråga som nu har lett till att hela bolagiseringen gått i stå. För två veckor sedan beslöt stadsstyrelsens koncernsektion att återremittera ärendet med krav om att förtroendevalda ska kunna göra en informationsbegäran direkt till bolagen också efter att de har blivit aktiebolag. Men stadens nya beredning om det här godkänns inte av sektionen.

- Den nya beredningen motsvarade inte alls det som koncernsektionen krävde tidigare och därför krävde jag direkt att bolagiseringen ska återremitteras än en gång, säger sektionens ordförande Tuuli Kousa (Gröna).

"Det är en principfråga"

Samlingspartiet krävde ändå att ärendet bordläggs och därför beslöt sektionen göra det i går.

- Samlingspartiet var nöjda med det förslag som presenterades och motsatte sig en återremittering, säger Kousa.

I stadsstyrelsens koncernsektion sitter nio ledamöter, tre Samlingspartister, två var från De gröna och SDP samt en var från Vänsterförbundet och Sannfinländarna.

Enligt det förslag som sektionen skulle ta ställning till i går ska all begäran om information om aktiebolagen gå via koncernsektionen, medan Kousa anser att varje fullmäktigeledamot ska kunna be om information direkt från bolaget.

- Det är en principfråga och vi är för öppenhet. Jag vill inte i onödan lägga ett skynke framför ett bolag som ägs av staden. Vi har ett fungerande system nu - varför ska det ändras? Dessutom skulle det leda till onödig byråkrati om all begäran om information ska gå via sektionen, säger Kousa.

"Bolagen tvingas redan nu ta ställning till tolkningar"

I tjänstemännens förslag står att "enskilda stadsfullmäktigeledamöter direkta möjlighet till information skulle leda till att de bolag som ägs av staden skulle tvingas ta ställning till besvärliga tolkningsfrågor om vilken information som kan ges till fullmäktigeledamöter som inte har den roll av koncernstyrning som framförs i förordningen".

Kousa kvitterar det här med att stadens bolag redan nu måste ta ställning till dylika tolkningsfrågor.

Hon säger att tanken nu är att ärendet återremitteras på koncernsektionens följande möte den 12 maj.

- Innan dess ska ändå grupperna förhandla om helheten, säger Kousa.

Orsaken till bolagiseringen är ett EU-direktiv om att kommunala affärsverk som fungerar på den allmänna marknaden måste bli aktiebolag inom 2014 för att inte förvränga konkurrensen. I Helsingfors rör det här Helsingfors Energi, Helsingfors Hamn och Palmia.

Läs också:

Vissa utvalda ska garanteras information efter bolagisering
Liten klick styr aktiebolaget Helsingfors Energi?