Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkans öde bromsar Dickursbyplanerna

Dickursby kyrka
Dickursby kyrka är det enda frågetecknet i planerna för det nya Dickursby. Dickursby kyrka Bild: Vanda församling dickursby kyrka

Sommaren 2015 ska Ringbanan öppnas för trafik och då ska också det nya Dickursby stå klart. I planerna har allt ett datum förutom Dickursby kyrka. Både fullmäktige och församlingarna vill riva kyrkan men stadsmuseet vill sätta stopp för rivningsplanerna.

Förra året lämnades Vanda svenska församling ensam i den fuktskadade Dickursby kyrkan då den finska församlingen valde att lämna den. Staden erbjöd tillfälliga utrymmen åt den svenska församlingen ett stenkast ifrån kyrkan men församlingen ansåg utrymmena vara odugliga.

Flera av de anställda vid den finska församlingen hade fått förbud av läkaren att vistas i byggnaden efter att de fått allvarliga allergiska reaktioner av mögelsporer. En av de anställda vid den svenska församlingen är sjukskriven på grund av astma.

- I det här skicket är kyrkan inte en hälsosam arbetsplats. Den borde stängas för att den är oanvändbar, säger kyrkoherde Martin Fagerudd.

Församlingarna drömmer om nytt

Vanda kyrkliga samfällighet vill riva kyrkan och byggnadskomplexet som finns mellan Stationsvägen och Vallmovägen och i stället bygga nytt. Flera våningar av byggnadskomplexet är också fuktskadade och inomhusluften är dålig.

- Samfälligheten har presenterat preliminära planer på hur det skulle se ut i kvarteret och en viktig del av planerna är nog att kyrkan och församlingsgården ska rivas, berättar Fagerudd.

Stadsmuseet i Vanda motsätter sig rivningsplanerna på grund av att Dickursby kyrka är skyddat i detaljplanen.

- Vi har granskat konditionsgranskningen och konstaterat att kyrkan fortfarande kan renoveras, säger byggnadsforskare Anne Vuojolainen vid Vanda stadsmuseum.

Nu måste staden, Vanda kyrkliga samfällighet och stadsmuseet hitta en gemensam lösning på vad som händer med kyrkan.

Dickursby ska bli Vandas hjärta

För två år sedan inleddes Dickursbys ansiktslyft. Tanken är att Dickursby blir Vandas centrum och lockar turister till staden.

- Vanda har inte tidigare haft ett centrum. Vissa funktioner så som stadshuset har alltid funnits i Dickursby och nu är tanken att Dickursby och området mot flygfältet blir hjärta av Vanda, förklarar Patrik Karlsson (SFP) som sitter i stadsstyrelsen.

Området väntas få omkring 5000-6000 nya invånare. Därutöver byggs nya grönstråk och stationsområdet ska få ett shoppingcenter med bland annat en bussterminal. Sommaren 2015 då Ringbanan öppnar för trafik ska också de nya Dickursby stå klart. Dickursby station väntas då bli Finlands nästlivligaste järnvägsstation med ca 30 000 passagerare dagligen.

- Jag tror att vi också kommer att få betydligt mera turister till Vanda, framför allt österifrån, förutspår Karlsson.