Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg: Billigaste firman ska frågas först

Byggarbetsplats inomhus, kontor byggs om, verktyg och virke på golvet, sopsäckar, papp täcker en del av golvet.
Arbetsförmedlingen flyttade i höstas till Fixhuset i Ekenäs. Omändringsarbetena utfördes av ett ramavtalsföretag. Byggarbetsplats inomhus, kontor byggs om, verktyg och virke på golvet, sopsäckar, papp täcker en del av golvet. Bild: Yle /Pia Santonen raseborg,Ekenäs

Raseborgs stad har sett över sina regler för mindre reparationer och vvs-arbeten.
Yle Västnyland rapporterade i höstas om ett utbrett missnöje bland de företag som staden hade timarbetsavtal eller så kallade ramavtal med.

Många av timavtalsföretagen berättade i höstas att Raseborgs stad sällan eller aldrig hade kontaktat dem trots att de hade det billigaste timpriset.
I stället anlitade stadens fastighetsenhet Intern service sådana företag som de hade goda erfarenheter av, företag som "sköter sig".
Det kunde betyda att andra, billigare företag aldrig fick visa vad de går för trots att de hade avtal med staden.

Läs mera om missnöjet bland företagen
och om stadens syn på situationen i november.

Transparens

Men nu är det nya regler som gäller, berättar ordföranden för direktionen för Intern service Martin Glader från SFP.

- Vi har väldigt mycket klarare spelregler nu.

Nu ska den billigaste firman frågas först

- Nu är det så att den billigaste entreprenören får första möjligheten att utföra arbetet. Om den entreprenören tackar ja, är saken klar. Om den entreprenören inte kan utföra jobbet, går budet till nästa och så vidare.

Allt ska också dokumenteras noggrant vilket tidigare inte alltid skedde. Nu kommer det att finnas papper på vilket företag som har kontaktats och när.

Martin Glader
Martin Glader Martin Glader Bild: Yle /Maria Wasström glader

Klarare timpriser

Intern service har gjort reglerna för timarbeten enklare och procedurerna mera genomskinliga också på andra sätt.

Prissättningen har förenklats. Olika tillägg har tagits bort och i stället gäller ett pris som ska täcka allt.

- De tidigare avtalen hade en onödigt komplicerad prisstruktur. Där fanns timpris, där fanns allmänt kostnadspåslag och arbetsledningskostnader, förklarar Glader.

- Nu har vi förenklat det så att vi bara har ett timpris som inkluderar allting.

Endast reparationer och vvs

Intern service har halverat antalet arbetstyper som det väljs företag för. Tidigare valde staden timavtalsföretag för fyra olika typer av arbete. Staden hade ramavtal med tre företag för byggarbeten, tre företag för målning och mattläggning, tre för vvs-arbeten och tre för ventilationsarbeten.

- Det blev lite för små entreprenader. Nu har vi grupperat ihop dem till två. Vi har små byggnadsarbeten där det ingår allt som har med byggande att göra. Och så har vi vvs-arbeten, säger Glader.

Glader kan inte säga varför intern service tidigare stannat för så många grupper av arbeten.

- Jag var inte med då. Jag har varit med och konstaterat att det inte var helt optimalt att dela upp det i så väldigt små delar. Det fanns ju entreprenörer som inte fick några jobb över huvudtaget på basen av den tidigare uppdelningen.

Entreprenörerna kunde känna sig orättvist behandlade

Vattenrör.
Också mindre vvs-arbeten kan utföras på timme åt Raseborgs stad. Vattenrör. Bild: YLE/ Tiina Grönroos vv-montör

Glader anser att staden egentligen inte upplevde problemen som så märkvärdiga innan de nya reglerna togs i bruk. Men det fanns skäl att se över praxisen, medger han.

- Jag tycker inte att vi i staden hade speciellt stora problem. Men jag kan nog förstå att en del entreprenörer tyckte att de inte blev behandlade på ett likvärdigt sätt i och med att våra egna regler inte var tillräckligt tydliga. Det var kanske det största problemet.

- Därför har vi rättat till det nu.

Treåriga avtal, två tilläggsår, tre plus tre firmor

Intern service är Raseborgs stads avdelning för fastigheter, städning och bespisning.
Direktionen för Intern service beslutade den 9 april om ramavtalen. Direktionen valde alltså då företag som staden anlitar för mindre arbeten.

Ramavtalen gäller i 3 år. Men det ingår två optionsår (1+1) så staden efter treårsperioden kan förlänga avtalen ett år i taget två gånger.

För "mindre byggnadstekniska reparations- och saneringsarbeten" valde direktionen
VN Plan & Bygg Ab Oy (timpris 32,00 euro),
Se-Ka Ab (32,80 euro) och
Raseborgs Bygg Ab (32,90 euro).

För stadens "mindre vvs-arbeten" valde direktionen
Oy VVS Service Lundström (timpris 39,20 euro),
Hangö Elektriska Ab (40,00 euro) och
Installator Ab (40,50 neuro).

Syftet med offentlig upphandling är att använda allmänna medel på ett effektivt sätt, främja kvalitet och garantera företagen jämlika möjligheter. I lagen om offentlig upphandling beskrivs också upphandling med ramavtal.

Alla var inte nöjda med valet av företag den här gången. Det har lämnats in rättelseyrkanden till direktionen och de kommer att behandlas på mötet i maj, uppger chefen för Intern service Arne Nummenmaa.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland