Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg valde egen tjänstemans byggföretag

Uthusets taks isolering
Intern service är i hetluften igen. Nu handlar det om kopplingar mellan en tjänsteman och ett företag (inte på bilden). Uthusets taks isolering Bild: Svenska Yle/Strömsö johan ångerman

Allt gick inte som på Strömsö när Raseborg upphandlade timarbeten av företag i bygg- och vvs-branschen. Den nya avdelningschefen på Intern service är mycket kritisk till hur avdelningen hanterade en koppling som fanns mellan dåvarande fastighetschefen och ett byggföretag som staden nu samarbetar med.

- Det var en fatal felbedömning av dåvarande fastighetschefen att delta.

Så beskriver nuvarande chefen Arne Nummenmaa det skedda när tre av avdelningens tjänstemän öppnade anbudskuverten från de olika företagen som ville utföra timarbeten åt staden, det vill säga bli valda som ramavtalsföretag för en treårsperiod.

Rutinärende

Intern service eller IS ansvarar bland annat för alla hus som staden äger. Det är den här avdelningen som konkurrensutsätter timarbetsföretagen och i sista hand är det politikerna direktionen för Intern service som väljer firmorna och ingår ramavtal med dem.

Den 9 april valde direktionen tre företag för mindre byggnadsarbeten och tre för mindre vvs-arbeten.
Det fördes inte mycket diskussion om valet av firmor på mötet utan politikerna valde de företag som tjänstemännen hade föreslagit.

Moraliskt jäv

Men nu efteråt har det kommit fram att det finns misstankar om något som kan beskrivas som moraliskt jäv när offerterna från de olika företagen öppnades. Det skedde den sista mars, det vill säga dagen innan Arne Nummenmaa tillträdde som chef för Intern service.

Nummenmaa berättar hur det enligt protokollet gick till.

- Den 31 mars öppnades de anbud som Raseborgs stad hade fått in för mindre byggnadstekniska arbeten av tre närvarande personer varav dåvarande fastighetschefen Kjell Holmqvist var en.

Anbuden öppnades, det protokollfördes och de tre närvarande tjänstemännen undertecknade protokollet.

Men ändå gick allt inte som det skulle.

Arne Nummenmaa
Arne Nummenmaa tillträdde som IS-chef den 1 april. Arne Nummenmaa Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström arne nummenmaa,Ekenäs

Yle Västnyland frågade i tisdags nya IS-chefen (29.4) om allt hade gått rätt till med ett av företagen som lämnade in en offert och som också valdes för timarbeten.
Det företaget, Raseborgs Bygg Ab, hade starka kopplingar till tidigare fastighetschefen, nuvarande projektchefen Kjell Holmqvist på Intern service.

Arne Nummenmaa kommer sin vana trogen med klartext efter att han samma dag har diskuterat frågan med direktionens ordförande Martin Glader (SFP) och viceordföranden Petri Kajander (SDP).

- Rent moraliskt borde han ha förstått att inte närvara vid öppnandet av offerterna eftersom han är delägare och styrelsemedlem i företaget och dessutom far till den ena huvudägaren.

- Men ingen har juridiskt skaffat sig någon fördel eller på något annat sätt fått en fördel indirekt, påminner Nummenmaa.

Ingenting ska ge upphov till spekulationer

Katten har alltså nu lyfts synligt upp på bordet och direktionen ska i maj diskutera hur likadana situationer kan undvikas och vilka regler som gäller.

- Vi kommer att behandla vikten av att alltid på alla möjliga sätt försöka sköta förvaltningen på ett objektivt sätt som inte ger upphov till spekulationer.

Stadens tjänsteman var med i företag som gav offert och valdes

När IS-direktinen valde ramavtalsföretag den 9 april, ägde IS-anställda Kjell Holmqvist 10 procent av Raseborgs Bygg Ab.
De två övriga ägarna med var sin andel om 45 procent var Holmqvists son och en annan man. Kjell Holmqvist själv var också medlem i styrelsen för Raseborgs Bygg.

Jag ville inte påverka

Kjell Holmqvist, fastighetschef vid Raseborgs stad.
Kjell Holmqvist, tidigare fastighets-, nuvarande projektchef på Intern service. Kjell Holmqvist, fastighetschef vid Raseborgs stad. Bild: Yle /Pia Santonen fix-huset

Kjell Holmqvist säger att han sedermera har sålt sin andel till sin son och den andra ägaren och lämnat bolaget helt och hållet. Det skulle ha skett den 11 april, två dagar efter mötet där direktionen valde ramavtalsföretagen.

Patent- och registerstyrelsen har tagit emot förändringsanmälan av Raseborgs Bygg Ab först den 30 april. Nic Holmqvist på företaget säger att han inte vet när företagets bokförare har skickat in pappren som undertecknades 11.4.
Det tar enligt Patent- och registerstyrelsen ungefär 20 arbetsdagar att behandla förändringen. Officiellt upphör Kjell Holmqvists engagemang i företaget först när förändringarna har registrerats, det vill säga kring månadsskiftet maj-juni.

Kjell Holmqvist vill inte över huvudtaget kommentera saken. Men säger ändå till Yle Västnyland att han aldrig var med och fattade några beslut, han deltog inte i processen.

- Jag hade inget sätt att påverka, jag ville inte ens påverka.

Han tror heller inte att hans erfarenhet som tidigare fastighetschef vid Intern service hjälpte Raseborgs Bygg att komma med en sådan offert som ger önskat resultat. Holmqvist tror att alla företag nog räknar sin timpeng enligt verkliga kostnader.

Moralflopp

Holmqvists nuvarande chef Arne Nummenmaa upprepar att det hittills ser ut att inget rent juridiskt har gått fel.

- Direkta formfel har ju inte skett. Men man har gjort någonting som inte kan anses vara moraliskt rätt.

Tjänstemannen ska aldrig beställa arbeten av familjemedlemmens företag

Vem får göra vad?

Överlopps ribba sågas av.
Det är ont om jobb i byggbranschen. Timjobb hos en kommun kan utgöra ett välkommet tillägg för företagen. Överlopps ribba sågas av. Bild: YLE/Strömsö fundament

Men är det då okej att en ett företag ägt av projektchefens familjemedlem jobbar åt Intern service där projektchefen också arbetar?

Nummenmaa svarar med att understryka vikten av dokumentation. Det ska inte råda någon tvekan om vem som beställer arbeten av de olika firmorna.

Kjell Holmqvist ska aldrig beställa jobben. Det hör inte ens till hans utan byggmästarnas uppgifter, förklarar Nummenmaa.

- Som beställare och betalare kan han inte fungera som uppdragsgivare åt sin sons företag. Då har vi ett problem som utåt kommer att se ganska tvetydigt ut.

Kopplingar finns alltid men rätt ska vara rätt

På små orter som Raseborg är det vanligt med släktband och andra kopplingar. Det är inte lätt att undvika alla kopplingar när kommuner beställer av lokala företag.

- Ju mindre ort, desto mera utmanande blir det, säger Nummenmaa och jämför med lilla Åland där de minsta kommunerna enligt honom är så små att alla är släkt med alla.

Den fria företagsamheten ska enligt Nummenmaa inte hindras på grund av en släkting som jobbar på kommunen.

Men om man befinner sig i ett ”otvetydigt jävsförhållande” till ett företag, ska man från första början göra allt man kan för att undvika att jävssituationer uppstår.

- Det må då vara frågan om juridiskt förkastliga jävssituationer eller jäv som är förkastligt moraliskt så som i det här fallet! slår Nummenmaa fast.

Artikeln kompletterades på fredag eftermiddag (2.5) med datumuppgifter om när Raseborgs Bygg har lämnat in förändringsanmälan hos Patent- och registerstyrelsen och hur länge behandlingen där tar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland