Hoppa till huvudinnehåll

Novia i Raseborg vill synas

Novia i Raseborg
Yrkeshögskolan Novia tampas, precis som andra yrkeshögskolor med stram ekonomi. Novia i Raseborg Bild: Yle/Minna Almark yrkeshögskolan novia

Den finlandssvenska utbildningen står inför stora utmaningar bland annat på grund av nedskärningarna från statligt håll. Yrkeshögskolan Novias enhetschef i Raseborg Eva Sandberg-Kilpi, önskar att utbildningen i Västnyland får ett så synligt stöd som möjligt från politiker för att inte glömmas bort bland de större orternas utbildningar.

Novias enhetschef i Raseborg Eva Sandberg-Kilpi
Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi Novias enhetschef i Raseborg Eva Sandberg-Kilpi Bild: Yle/Minna Almark eva sandberg-kilpi
- Jag hoppas att vi kan få stöd i det att vi är en regional yrkeshögskola. Som yrkeshögskola har vi överlag som uppgift att stöda regionen och därför är det bra att regionen visar att vi behövs och är viktiga, säger hon.

För yrkeshögskolan Novias del i Raseborg har den nya finansieringsmodellen inneburit mindre pengar.

- Vi har nu en resultatbaserad finansieringsmodell som vi lever enligt. Det betyder att vi måste få tillräckligt med studerande och där är det stora variationer inom de olika utbildningsprogrammen, säger Sandberg-Kilpi.

Miljöutbildningen lockar inte

Ett orosmoment är naturbruk- och miljöutbildningen, som inte lockar i den grad som Sandberg-Kilpi önskar. För tillfället satsar Novia en hel del på naturbrukslinjen och för en dryg månad sedan meddelade skolan att man har fått pengar från olika stiftelser och fonder för att kunna utveckla utbildningen.

Men hur länge Novia är redo att satsa på den utbildningen kan hon inte säga.

- I värsta fall får vi lägga den på paus eller lägga ner den helt och hållet. Men i det här skedet vill jag inte ens tänka i sådana banor eftersom jag tror på naturbruk- och miljöutbildningen.

Västnyland glömdes bort

Mikaela Nylander
Mikaela Nylander (SFP) Mikaela Nylander Bild: Yle/Minna Almark sfp-politiker
Faktum är ändå att den finlandssvenska utbildningen överlag står inför stora förändringar på alla nivåer.

SFP-politikern och riksdagsledamoten Mikaela Nylander, som besökte Novia och Axxell i Raseborg i dag, framhåller att det nu gäller att fundera och diskutera vilka strukturförändringar och fusioner som borde göras. Hon förstår Eva Sandberg-Kilpis förhoppning om stöd eftersom Västnyland, enligt henne, helt och hållet glömdes bort då man diskuterade den eventuella sammanslagningen mellan yrkeshögskolorna Novia och Arcada.

- Hela Västnyland och Åboland sopades från den utbildningspolitiska kartan och så får det inte gå till, säger hon.

Fusioner måste diskuteras

Enligt henne är det viktigt att det finns yrkes- och yrkeshögskoleutbildning som utbildar mänskor för både det regionala och lokala näringslivet. Så visst ska det finnas yrkeshögskoleutbildning i Raseborg också i framtiden, menar hon.

- Jag tror att en viss typ av utbildning ska ges på alla orter. Samtidigt tror jag att en annan typ av utbildning bara ges på färre orter i framtiden, säger hon.

Bland annat uppmanar hon de lokala politikerna att fundera över hur många gymnasier det ska finnas i Västnyland och om man exempelvis kunde grunda ett stort campus i till exempel Raseborg, där Novia, Axxell, gymnasieutbildning och medborgarutbildning kunde samarbeta.

Axxells framtid oklar

Ett stort frågetecken är hur det går för Axxell. För tillfället förbereds det en stor reform som ska se till bland annat koncessionstillstånd och finansieringsgrunder för andra stadiets utbildning. Här är ett möjligt scenario att alla yrkesutbildningar i Svenskfinland slås ihop, tror Mikaela Nylander.

- Ministeriet tittar på yrkesutbildningen i Svenskfinland som en helhet. Och blir det större fusioner där så kan det påverka Axxell i Karis. Då vet man inte vad som finns kvar i de olika regionerna, säger hon, samtidigt som hon påpekar att det är för tidigt att sia om saken i det här läget.

Det här kan i sin tur påverka hur ett stort campus Raseborg skulle se ut eftersom det eventuellt inte blir aktuellt för Axxells del.

- Det är hela havet stormar för tillfället, sammanfattar Mikaela Nylander läget.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland