Hoppa till huvudinnehåll

Hem och Skola: Vi har inte råd att spara i skolorna

Heidi Harju-Luukkainen.
Heidi Harju-Luukkainen, ordförande för Hem och Skola, varnar för att spara mer i skolorna i Helsingfors. Heidi Harju-Luukkainen. Bild: Hem och Skola heidi harju-luukkainen

Skolorna i Helsingfors drabbas av nya stora inbesparingar och det här oroar föräldrarna. Vid förbundet Hem och Skola säger ordförande Heidi Harju-Luukkainen att det finns skolor där man redan har dragit åt svångremmen så långt det går.

Helsingfors planerar stora inbesparingar inom utbildningssektorn under de närmaste åren. Man ska bland annat spara in på vikarier, assistenter och eftisplatser för andraklassister och enligt linjedirektör Niclas Grönholm är smärtgränsen snart nådd.

Heidi Harju-Luukkainen är ny ordförande för Hem och Skola-förbundet, men också aktiv i föräldraföreningen i Månsas lågstadieskola. Hon är bestört över sparnyheterna.

- Som förälder, men också som ordförande för Hem och Skola, så är det här väldigt oroväckande. Om man skär ner i utbildningssektorn så kommer det att kosta oss mer i framtiden.

Harju-Luukkainen menar att inbesparingarna inte har följder enbart för undervisningen, utan också för familjerna och jämlikheten.

- När man satsar på eleverna så satsar man på familjerna samtidigt. Om man tänker på eftisverksamheten, så resursstarka familjer kommer att kunna köpa de här tjänsterna. Men de familjer som inte har resurser drabbas mest. Och det kan öka ojämlikheten i samhället.

Tungt att dra två klasser samtidigt

Heidi Harju-Luukkainen kritiserar också planerna på att skolorna inte skulle få ta in vikarier utifrån för att lappa kortare sjukfrånvaron. I stället ska man slå ihop grupper, så att skolans egna lärare undervisar fler elever samtidigt.

- Jag har själv jobbat som lärare ganska länge. Att dra två klasser samtidigt är väldigt utmanande och både lärare och elever lider av en sådan situation. Det inverkar självklart också på nivån på undervisningen.

Överlag har Heidi Harju-Luukkainen svårt att se var man kunde spara på ett vettigt sätt.

- Det finns många skolor i Helsingfors där det kommer att vara svårt att hitta mer sparobjekt. Det är så väldigt tajt med ekonomin redan nu.

Utbildningsnämndens svenska sektion behandlar sparplanerna på sitt möte på torsdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen