Hoppa till huvudinnehåll

Gatuskötseln granskas i Vasa

vasa stad
Den samhällstekniska servicen i Vasa granskas. vasa stad strandgatan

Vasaborna får säga till om gatorna. En enkät om den samhällstekniska servicen utförs i nästan 30 städer och kommuner i Finland.

Tusen Vasabor kommer under den närmaste tiden att få en enkät om den samhällstekniska servicen 2014. Syftet är att kartlägga åsikter bland stadsborna gällande t.ex. skötseln av gator och parker.

Med hjälp av enkäten granskas även avfallsservicens funktionsduglighet, vattenförsörjningen, räddningsväsendets tjänster samt miljöns trivsamhet. Undersökningsresultaten visar inte bara Vasabornas åsikter, utan också om de jämfört med övriga Finland ger servicen bättre eller sämre betyg.

- Kommuninvånarnas åsikter är viktiga för oss och därför hoppas vi att enkäten besvaras i riklig mängd, säger kommunteknikens ledare Markku Litmanen.

Undersökningsresultaten färdigställs i augusti.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten