Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralen backar om förturer

Kön till Nagu färjan.
Kön till Nagu färjan. Bild: Yle / Carmela Johansson färjan till nagu

Närings-, trafik- och miljöcentralen backar gällande reglerna för vilka företagare som kan beviljas förtur till landsvägsfärjorna i Väståbolands skärgård.

Beslutet fattades efter att NTM-centralen hörde Pargas stad.

- Det visade sig att det är så pass få företagare som är i behov av förtursskyltar att förturstrafiken inte ökar märkbart även om vi gör en lindrigare tolkning av reglerna, säger Hanna Lindholm, servicechef för förturstrafiken vid NTM-centralen.

NTM-centralen införde en striktare linje för ett år sedan. Beslutet innebar fler avslag för företagare som rör sig i skärgården, vilket väckte uppståndelse.

Hur övervaka förturerna?

Tvisten gällde alltså hur man ska tolka behovet av förtur. Tidigare ansåg NTM-centralen att behovet för förturen är tillräckligt stor om företagaren rör sig i skärgården dagligen. Det är på den här punkten som NTM-centralen nu ger efter.

- Om man har en god orsak till varför man behöver en förtursskylt kan rätten beviljas. Det här trots att man inte använder färjorna varje dag, konstaterar Hanna Lindholm.

NTM-centralen utökar också samarbetet med polisen för att bättre kunna övervaka användningen av förtursskyltarna. Bland annat planerar man razzior vid färjfästena under våren och sommaren.

- Dessutom utreder vi om vi kunde hitta ett fungerande system för att övervaka användningen av förturerna dagligen. En möjlighet är att öka på färjpersonalens möjligheter att granska om förtursskylten och bilens registernummer överensstämmer, fortsätter Lindholm.

Användningen av färjor granskas

NTM-centralen kommer att utreda trafikmängden på landsvägsfärjorna under sommaren. Meningen är att utreda vilka turer som är populära och när färjorna kör utan passagerare. Det kan leda till att man inför fler turer på veckosluten under våren och hösten.

Samtidigt kan också turer med färre passagerare strykas. Det här innebär också att en del av trafiken på natten kan vara på fallrepet.

Servicenivån ändrar under de kommande åren, då de statliga pengarna som riktas till trafiken minskar.

- Vi måste säkert fundera på vilken typ av service vi kan erbjuda då pengarna minskar, säger Sirpa Vanhala som är servicenivåansvarig vid NTM-centralen.

- Det gäller att se över antalet turer och på trafiken nattetid. En möjlighet är också att införa tidtabeller på de färjor, som nu kör utan tidtabell, fortsätter Vanhala.

Nya riktlinjer kan innebära stora förändringar

Trafikministeriet förbereder nya riktlinjer för hur servicenivån ska se ut för skärgårdstrafiken i framtiden. De riktlinjerna ska vara färdiga i höst. Riktlinjerna berättar hur servicen ska skötas och på vilken nivå den ska vara, hur konkurrensutsättningen ska ordnas och vem som ska äga fartygen.

De nya säkerhetsreglerna från Trafiksäkerhetsverket (Trafi) medför också huvudbry för NTM-centralen. Bland annat skärps de krav som finns för brandsäkerheten på förbindelsebåtarna och landsvägsfärjorna vid årsskiftet. Nya krav för livräddningsberedskapen införs också i början av år 2017.

- Det är en stor utmaning för oss och medför stora kostnader då fartygen måste byggas om för att uppfylla alla krav. I dagsläget är det ändå ännu svårt att säga vilka konsekvenserna blir, säger Vanhala.

Läs mera här:
Det ser bättre ut för företagare som behöver en förtursskylt
”Ett under att det inte skett en olycka”
”Vi måste komma fram till en lösning”
Förturssystemet tvingar företagare bort från skärgården

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland