Hoppa till huvudinnehåll

Nya sopsystemet tas i bruk först i oktober

soptunnor på allmän plats
Allmänna sopcontainrar försvinner i Nagu, Korpo och Houtskär. soptunnor på allmän plats Bild: Yle/Lotta Sundström näsby sopstation

Sophanteringen i stora delar av Nagu, Korpo och Houtskär förändras från och med i höst då de regionala sopcontainrarna försvinner och hushållen får egna sopkärl. Nu då alla önskemål är behandlade står det klart att många husägare vill spara kostnader och dela soptunna med grannarna.

- Allt från väglag till hela byar har via vår enkät i somras meddelat att de vill dela på ett gemensamt sopkärl, säger Cati Huhta vid Åbonejdens avfallsservice (TSJ).

Arbetet med att behandla 5400 enkätsvar tog längre tid än beräknat, men inom ett par veckor kommer ett nytt brev om sophanteringen hem till fastigheterna i Nagu, Korpo och Houtskär.

- Härnäst ska hushållen göra upp avtal. Vi vill veta hurdant sopkärl man vill ha, hur ofta kärlet ska tömmas och om man vill gå ihop med någon. Det går också bra att ha ett helt eget kärl, säger Huhta.

Fast bosatta och deltidsboende kan dela sopkärl. Ifall man vill dela sopkärl med andra men inte känner grannarna i sin by, hjälper Åbonejdens avfallsservice till att sammanföra hushållen.

Kritik får svar

Många har varit kritiska till det nya systemet med fastighetsvisa sopkärl och varit rädda för att sophanteringen för hushållsavfall blir dyrare. Men den som sorterar sina sopor väl och dessutom delar sopkärl med andra, kommer att få billigare sophanteringsavgift i framtiden uppger TSJ.

Missbruket kring sopkärlen ska också minska eftersom de allmänna sopcontainrarna försvinner.

- Då sopkärlen nu blir mindre går det inte längre att dumpa byggavfall i dem, något som tyvärr sker i dag, säger Huhta.

Cati Huhta som jobbar på Åbonejdens avfallsservice
Cati Huhta (arkivbild) Cati Huhta som jobbar på Åbonejdens avfallsservice Bild: Yle/Maud Stolpe cati huhta

Fastighetsvis sophantering finns sedan tidigare i de övriga TSJ-kommunerna. Huhta uppger att systemet fungerar bra både i Rimito, Velkua och i Nådendals skärgård, liksom på Kimitoön där de nya systemet infördes för några år sen.

Alla berörs inte

Vissa områden i den åboländska skärgården berörs ändå inte av det nya sophanteringssystemet. På ett trettiotal öar i den yttre skärgården där det finns egen sopterminal, samt på öarna Käldö, Haverö, Sandö och Högsar i Nagu och på Norrskata i Korpo fortsätter sophanteringen som tidigare.

Detsamma gäller Iniö som inte heller går in för fastighetsvisa sopkärl. I Iniö kommer praktiska detaljer emot som att en sopbil inte skulle hinna tömma alla privata sopkärl och dessutom hinna tillbaka till fastlandet under en och samma dag.

Färre ställen för glas och metall

Även andra förändringar träder i kraft i höst. Insamlingspunkterna för glas, papper och mindre metallföremål kommer att bli färre, men insamlingskärlen blir i gengäld större.

Skrymmande och farligt avfall ska också i fortsättningen föras till sorteringsstationerna som finns i Houtskär, i Korpo, i Pargas och på Utö. I Nagu och i Iniö kan man föra det skrymmande och farliga avfallet till den mobila insamlingsbilen Siira. Allt farligt avfall, elektronikskrot, målfärger, lysrör med mera, samt rent träavfall och metallskrot, tas emot gratis vid sorteringsstationerna. Byggavfall såsom bergull och gipsskivor kostar.

Nya och gamla entreprenörer

Soptransporterna i den väståboländska skärgården har konkurrensutsatts inför höstens förändring.

I Nagu och Korpo ska företaget Lassila & Tikanoja tömma de enskilda fastigheternas sopkärl. I Houtskär sköts jobbet av Hasse Lindqvist som tidigare. Skärgårdens större och djupare sopkärl, de så kallade Molok-tunnorna töms av företaget Turun Seudun Hyötykuljetus. Samma företag sköter också om insamlingspunkterna för glas, papper och metall och har hand om sophanteringen i Iniö.

Det nya systemet tas i bruk den 1 oktober 2014.

Artikeln uppdaterad 8.5.2014 klockan 15:30 med ett förtydligande att det också går bra att ha ett eget sopkärl.

Mer info:
Åbonejdens avfallsservice - infosida

Tidigare artikel:
Invånare skeptiska till sophanteringssystem

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland