Hoppa till huvudinnehåll

"Lejonparten av stadens tilläggspengar måste gå till utbildningen"

Bild: YLE/Ted Urho kretsordförande

Utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors diskuterade åtstramningarna i Helsingfors skolors budget på torsdagens möte. Sektionens ordförande Johan Ekman är missnöjd med sparplanerna och menar att budgetramen för utbildningsväsendet måste utvidgas. Han vill att fullmäktige ökar anslagen i tilläggsbudgeten.

- Den här budgetramen som vi tilldelats är i snävaste laget och vi diskuterade behovet att ramen måste utvidgas. När partierna i höst förhandlar om pengar som fortfarande finns att utdela så borde nog lejonparten gå till utbildningen, konstaterar Ekman.

Vikariestopp allvarligt

Speciellt planerna på att dra in vikarier och minska på antalet gymnasiekurser tycker han måste ses över.

- Vikariestoppet som nedskärningarna skulle innebära är allvarligt för skolorna och kan inte pågå länge. Vi anser också att kursutbudet i gymnasierna måste bevaras så brett som möjligt och vi har starka argument för det, berättar Ekman.

Ekman tror att det finns en politisk vilja att satsa på utbildningen.

- Ett jämlikt och framgångsrikt samhälle behöver en stark offentlig utbildningssektor, och det tror jag partierna traditionellt har haft en stark förståelse för.

"Var och en bör påminna beslutsfattarna om utbildningen"

Nu ska ärendet behandlas i utbildningsnämnden. Det slutgiltiga beslutet fattas i november i stadsfullmäktige.

- Vi kommer med ett starkt politiskt budskap. Jag tror också att det är bra att var och en kommer ihåg att påminna beslutsfattarna om att utbildningen är viktig, säger Ekman.

Läs också:
Hem och skola: Vi har inte råd att spara i skolorna
Drastiska sparplaner drabbar Helsingforsskolor

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen