Hoppa till huvudinnehåll

Museiverket emot rivning av Oriketo förbränningsverk

Avfallsförbränningsverket i Oriketo
Avfallsförbränningsverkets miljöstillstånd går ut vid årsskiftet och det innebär att verksamheten upphör på området. Avfallsförbränningsverket i Oriketo Bild: Yle/ Nora Engström avfallsförbränningsverk

Museiverket vill bevara avfallsförbränningsverket i Oriketo i Åbo efter att verksamheten körs ner vid årsskiftet. Enligt museiverket är förbränningsverket från 1975 arkitektoniskt värdefullt.

Avfallsförbränningsverkets miljöstillstånd går ut vid årsskiftet och det innebär att verksamheten upphör på området.

Åbo stad sålde förbränningsverkets affärsverksamhet till energibolaget Åbo Energi 2010. Enligt ett avtal som godkändes av Åbo stadsfullmäktige ska staden stå för rivningskostnaderna.

Åbo Energi kräver att alla byggnader på området ska vara jämnade med marken fram till augusti 2015. Åbo stad är ersättningsskyldig ifall man inte klarar av rivningsarbetet i tid.

Själva rivningsarbetet kommer att konkurrensutsättas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland