Hoppa till huvudinnehåll

"Jehovas vittnen lägger skulden på offren"

Jehovas vittnen - Rikets sal.
Jehovas vittnen - Rikets sal. Bild: Yle jehovas vittnen

Jehovas vittnen som blivit offer för våldtäkt eller pedofili har inför så kallade dömande kommittéer blivit skuldbelagda och till och med bestraffats. De straff som kommittéerna har utmätt har också offentliggjorts inför hela församlingen och ytterligare förnedrat offren.

Föreningen Uskontojen uhrien tuki (UUT) publicerade på måndagen en ny utredning om hur Jehovas vittnens så kallade dömande kommittéer hanterar misstänkta fall av våldtäkt och pedofili.

Männen som bestämmer

Inom Jehovas vittnen har kvinnor och barn en underordnad roll. Det är mannen som är familjens och församlingens överhuvud. Kvinnor kan inte ha ledande positioner. Det är också äldre män som sitter i dessa så kallade dömande kommittéer och många av dem saknar utbildning. Bland Jehovas vittnen har man sedan 1940-talet varit negativt och misstänksamt inställd till högre utbilning och de som i dag sitter och utreder synderna är lekmän.

Det finns inga utbildade eller betalda präster utan många är i det civila städare, elektriker, tidningsutdelare och gårdskarlar.

De dömande kommittéerna har fört detaljerade protokoll över sina sessioner utan att få offrets eller den misstänktes medgivande. Protokollen sparas i decennier, i praktiken i hela livet, i strid med personuppgiftslagen. Lagens syfte är att trygga individens skydd för privatliv och personlig integritet. Ingen har heller någonsin fått ut sitt protokoll för att kunna granska uppgifterna.

Intensiva förhör

Även om det inte finns något formellt förbud mot att brottsanmäla ärenden som har varit uppe inför den Dömande kommittéen så har man uppmanat offer att inte anmäla. Det för att Jehovas Vittnens anseende inte skall solkas. Det finns också en lång historia av att misstro så kallade värdsliga terapeuter.

Vid sessionerna är det också vanligt att både offret och den misstänkte förövaren förhörs samtidigt. Förhören kan vara mycket ingående och kan vara både svåra och traumatiserande för offret.

Den hemliga handboken

De ledande vittnena inom rörelsen baserar mycket av sitt handlande i den dömande kommittén på en hemlig handbok som används av vittnen över hela världen. Föreningen UUT har haft tillgång till boken på engelska, men den finns i både svensk och finsk översättning.

Handboken på 143 sidor ger vägledning för vilka synder man ska ta itu med och hur de skall avhandlas.

I ett kapitel slås det fast att "den som har blivit våldtagen inte är skyldig och att det inte är en synd som kan leda till att offret utesluts". Vidare uppmanas kommittéerna att beakta faktorer som offrets mentala status, omständigheterna kring våldtäkten och huruvida offret har dröjt med att rapportera om övergreppet.

Mose lag ger vägledning

Men praxis visar att de religiösa texter som Jehovas vittnen betecknar som viktiga spelar en avgörande roll. Bland annat hänvisas till Gamla Testamentet och Mose lag och refereras till texter i rörelsens tidning Vakttornet. Med detaljerade texthänvisningar framgår det att ett offer som våldtagits men inte skrikit på hjälp kan anses skyldig, medan ett offer som under våldtäkten skrek på hjälp inte kan anses skyldig. Rop på hjälp är "bevis" på att offret inte var villigt, alltså inte är skyldigt.

Rådet till "de äldstebröder" är alltså att ta reda på om offret själv är orsak till våldtäkten och om offret eventuellt har hittat på hela våldtäkten, kanske offret rent av själv ville ha sex men sedan börjat ångra sin synd. UUT har fått ta del av sorgliga berättelser av människor som förnedrats inför dessa kommittéer.

Pedofiloffer skuldbeläggs

Också när det gäller misstänkta fall av pedofili finns det vittnesmål om hur barn som bett äldstebröder om hjälp i stället har skuldbelagts.

För att kunna fastslå skuld kräver Jehovas vittnen en bekännelse eller två ögonvittnen. Eftersom det sällan finns ögonvittnen är det ofta ord mot ord som gäller inför kommittén.

Enligt den hemliga handboken uppmanas äldstebröder att omedelbart ringa upp huvudkontoret för att få vidare instruktioner om ett misstänkt pedofilifall uppdagas. Det sägs visserligen att pedofili är ett brott och att ingen kan förhindra någon att göra en brottsanmälan. Men det finns inget i instruktionerna som ålägger äldstebröder att kontakta polisen. Tvärtom brukar man hänvisa till bikthemligheten och till den interna kulturen hör att man tvättar det egna smutsbyket internt i den dömande kommittén.

Polissaker sköts internt

UUT:s utredning visar att fall som hör till polisen har avhandlats internt. Också här hänvisar vittnena till Mose lag och reder ut om barnet har gjort tillräckligt motstånd mot pedofilen eller rent av själv lockat till sig förövaren.

De berättelser man har fått in från vittnen som fallit offer för pedofiler visar att de efter förhören har känt sig skuldbelagda, de har fått mentala problem, begått själmord eller försökt begå självmord.

"Massiv kampanj mot oss"

När Yle Nyheter försöker få ett bemötande till måndagens rapport av Jehovas vittnen själva visar det sig vara svårt. Några samtal till församlingar i Svenskfinland ger inte resultat utan vi hänvisas till huvudkontoret i Vanda och informatör Veikko Leinonen. Men inte heller han vill ge någon direkt kommentar till rapporten.

- Jag kan inte säga något om dagens rapport. Jag har inte sett den, jag har bara sett några rubriker. Det här bara ett led i en massiv kampanj mot oss som pågår just nu. Det är fråga om en mängd påståenden och osanningar utan grund som jag inte bemöter med några korta kommentarer, säger Leinonen.

Representanter för Jehovas Vittnen ska på torsdagen träffa justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) och inrikesminister Päivi Räsänen (KD) för att diskutera verksamheten inom rörelsen.

Varför ska ni träffa ministrarna?

- Det har börjat cirkulera så mycket felaktig information att vi gärna vill träffa dem för att klargöra vad som är sant och inte. Det börjar handla om moraliska principer, säger Leinonen.

En kvinnas berättelse om sina upplevelser i Jehovas vittnen:

"Jag blev våldtagen sommaren 98. Jag hade just fyllt 18 år och var ute på springtur när två män anföll mej på skogstigen och drog in mig i skogen. Turvis höll de fast mig och våldtog mig. Jag berättade inte för någon om vad som hade hänt innan en vän undrade varför jag som alltid varit en glad människa hade förvandlats till det motsatta.

Så jag berättade allting för vännen. Ett par dagar senare fick jag en uppmaning om att gå och träffa äldstebröder. Min vän hade berättat min historia vidare till dem. Själva förhöret var vidrigt. De påstod att jag hade tiggt om det, att jag nog var skyldig själv, man frågade mig alltför intima frågor.

Till slut svängde allt, hade det överhuvudtaget förekommit någon våldtäkt? Det var hemskt att märka att jag själv började tvivla. Hade jag förtjänat att bli våldtagen? Till sist tvivlade jag på mitt eget förstånd. De var verkligen skickliga i att ifrågasätta allting. Jag fick en varning och en skarp tillsägelse att aldrig berätta något för någon. Jag förtjänade att lida.

Kort därefter slutade jag gå på möten och började undvika mina vänner inom Jehovas Vittnen. I dag ångrar jag att jag inte ställde till med ett större hallå.

En vän hamnade i samma situation för fem år sedan. Diskussionen med äldstebröder följde samma mönster. Min vän hade första gången i livet klätt sig i minikjol och en liten topp och blev samma kväll våldtagen på stan.

De äldste svängde det till att hon hade bett om sex men sedan när samvetet började pocka så hade hon hittat på hela våldtäkten. Och så var det verkligen inte. Hon fick en varning inför hela församlingen och två dagar senare hittades hon död hemma. Hon hade tagit en överdos sömnmedel.

Det här är vår historia. Jag hoppas att mitt lidande ska lätta när jag för första gången berättar det här för nån efter att jag förhördes av de äldre."

Signaturen "Olycklig resten av livet?" (Utdrag ur UUT:s utredning)

Utredningen har gjorts av Joni Valkila & Jari-Pekka Peltioniemi. Uskontojen Uhrien Tuki UUT RY. Publicerad 12.5.2014
Här finns hela utredning.

Läs också